moln

Det är hisnande mycket pengar som omsätts i alla de tjänster och funktioner som är kopplade till molnet. Och trenden att infrastruktur som tjänst är mest populärt håller i sig.

Enligt en ny rapport från analysföretaget Gartner kommer branschen att växa med 16,5 procent under 2016, från 175 miljarder dollar till 204 miljarder. I svenska kronor motsvarar det ungefär 1 700 miljarder.

Läs också: 4 miljarder i potten när staten letar leverantörer av datacenter

Den största ökningen väntas molninfrastruktur som tjänst (IAAS) att stå för, en trend som håller i sig från förra året. Där spår de att tillväxten blir 38,4 procent. Störst segmentet av marknaden tillhör fortfarande marknadsföring i molnet med 90,3 miljarder dollar av branschens totala värde.

”Marknaden för publika molntjänster fortsätter att visa på hög tillväxt inom alla områden och Gartner förväntar sig att den ökningen fortsätter under 2017. Den fortsatta ökningen speglar det skiftet som pågår från traditionell it-tjänster till molnbaserade, på grund av att organisationer i högre grad går mot digitala affärsstrategier”, säger Sid Nag, forskningsansvarig på Gartner.

Det har diskuterats vilket område som ska bli det nästa stora inom molntekniken. Plattformar, infrastruktur samt drift och säkerhet är de tre områden som väntas öka mest under kommande året. Plattformar som tjänst tros öka med 21,1 procent under 2016, från 3,8 miljarder dollar till 4,6 miljarder dollar. Drift och säkerhet från 5 miljarder dollar till 6,2 – en ökning med 24,7 procent. Iaas, infrastruktur, kommer enligt Gartner öka från 16,2 miljarder dollar till 22,4 miljarder dollar.

Läs också: De här feta servrarna ska ge Amazon en match i molnet

”Iaas fortsätter vara det snabbast växande segmentet i takt med att företag går ifrån att bygga ut datacenter till att flytta sin infrastruktur in i publika moln. Vissa marknadsledare har byggt upp en ledande position inom segmentet, så leverantörer borde satsa på att skapa lösningar som särskiljer sig för att lyckas”, säger Sin Nag.