Tillsammans med uppskattningsvis mellan 700 och 800 andra lyssnade jag på ett föredrag av Richard Stallman på Stockholms universitet i går kväll. Den fria mjukvarans fader gick grundligt till väga och pratade om allt från just fri mjukvara till censur i Finland, och en himla massa saker däremellan. Den röda tråden i föredraget är individens frihet och värnandet om demokrati. Under föredraget lyfter han fram Gnuprojektet och Free Software Foundation som verkar för fri mjukvara.

Richard Stallman
Richard Stallman på besök på Stockholms universitet. Foto: Lars Danielsson

Personligen hänger jag med i resonemangen till en viss gräns. Stallman har många poänger som var för sig är enkla att begripa och hålla med om, men sammantaget blir det lite för... mycket. Speciellt när man försöker ta till sig hans uppmaningar om att inte använda mobiltelefoner och betalkort. Hur många av åhörarna, som troligtvis de flesta är positivt inställda till hans åsikter, är beredda att fimpa smartmobilen och klippa betalkorten?

Läs också: Här är det snälla viruset som skyddar mot intrång och citerar Richard Stallman

Man kan se det på två sätt. Å ena sidan att det inte är Stallmans uppgift att leva på ett sätt som är rimligt för flertalet, utan att han bör inta en kompromisslös inställning och driva frågor till gagn för individens frihet till sin spets. Att han ska vara murbräckan som visar vägen, sedan kan flertalet anamma så många av hans idéer som möjligt.

Å andra sidan vore det bra med en förebild som visar på ett praktiskt genomförbart sätt att leva. Man kan konstatera att Stallman, medvetet eller omedvetet, verkar efter den första strategin.

Vad är det han säger då? En himla massa, men om vi håller oss till begreppet fri mjukvara, free software, kan man sammanfatta hans inställning i fyra grundläggande friheter som alla ska gälla för att mjukvara ska kunna betecknas som fri:

* Friheten att använda mjukvara som man vill.
* Friheten att ändra mjukvara, vilket kräver åtkomst till källkod.
* Friheten att distribuera oförändrad mjukvara, genom att ge bort den eller sälja den.
* Friheten att distribuera förändrad mjukvara.

Varför är det då viktigt med fri mjukvara, enligt Stallman? Eftersom frihet innebär att en person kontrollerar sitt eget liv är personen inte fri om han, eller hon, inte kontrollerar sin mjukvara. Om en användare kör proprietär mjukvara är det i stället mjukvaran, alltså leverantören, som kontrollerar användaren.

Richard Stallman
Uppskattningsvis 700-800 personer ville lyssna på Richard Stallmans föreläsning. Foto: Lars Danielsson

Så här långt hänger man med och Stallmans nidbilder av Microsoft, Apple, Amazon med flera är begripliga. De företagen åsidosätter enligt honom individens frihet i syfte att tjäna pengar och så är det, förstås.

Men när Stallman spyr nästan lika mycket galla över förespråkarna för öppen källkod, open source, blir man fundersam.

Läs också: Richard Stallman: ”Windows och Apple OS X är malware”

Borde det inte vara positivt att en rörelse, öppen källkod, som delar vissa grundprinciper med Stallman har framgång? Är det inte bättre med öppen källkod som till viss del uppfyller hans krav, än helt stängd mjukvara som inte uppfyller några? Vad beror Stallmans negativa inställning till öppen källkod på egentligen? Strävan efter makt inom den ”alternativa” mjukvarusfären, prestigesträvan eller något annat? Man kan bara gissa, men för min del förtar Stallmans kompromisslösa sågning av öppen källkod en hel del av lystern kring hans resonemang om fri mjukvara.

Jag tycker att det är bra att Stallman finns och sprider sitt budskap. De åsikter han framför behövs. Men att följa hans anvisningar till punkt och pricka låter sig knappast göras. De allra flesta är trots allt beredda att ge upp en del av den personliga friheten om de känner att de får något värdefullt i utbyte.

För att vara konkret, Microsoft kan gärna samla en del information om mig, så länge jag kan använda företagets hyfsat smidiga operativsystem som bjuder på ett bra utbud av applikationer.

Och till slut, var försiktig med att dela den här artikeln. Jag lovade Richard Stallman personligen att inte publicera bilden jag tog på honom på Facebook, Instagram eller Whatsapp...