server

Microsoft presenterade Azure Stack redan i våras, men har inte släppt så mycket information om produkten. Men på fredag kommer det en förhandsversion som intresserade kunder kan labba med. En skarp version ska komma senare i år, oklart när.

Eftersom det är en tidig version saknas det komponenter som finns i Microsofts publika implementation av Azure, till exempel Azure Service Fabric som är Microsofts Azurebaserade plattformstjänst i molnet. Med plattformstjänst avses att det är en molnlösning för att köra applikationer som inte kräver lika mycket lågnivåhantering av resurser som lagring, virtuella maskiner och liknande som en infrastrukturtjänst.

Läs också: Dåliga administrationsverktyg sinkar molnsatsningar

Vad är vitsen med Azure Stack jämfört med att köra en lösning för hantering av virtuella maskiner för att flytta sådana mellan egna servrar och det publika Azure? För det första innefattar Azure Stack hela den tekniska miljön, vilket ökar flyttbarheten för hela lösningar, inte bara virtuella maskiner. För det andra finns det större möjligheter att hantera den egna fysiska infrastrukturen som ett privat moln körs på. Sammantaget ska det leda till bättre möjligheter att skapa hybridmoln i vilka gränserna suddas ut mellan privata och publika delar.

Det är oklart i skrivande stund om precis alla komponenter i det publika Azure kommer att bli tillgängliga i den skarpa versionen av Azure Stack. Redan i dag vet man dock att vissa funktioner i Azure Stack kommer att göras tillgängliga genom att de körs från det publika Azure, till exempel Azure AD för hantering av rättigheter och säkerhetskopiering. Så den som vill dra full nytta av Azure Stack bör alltså köra det publika Azure.

– Tanken är att kunna flytta belastning och applikationer sömlöst mellan privata moln och Azure, säger Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft i Sverige.

Det låter som en definition på hybridmoln.

Läs också: Microsoft vill locka forskare med gratis molntjänster värda miljarder

Den som vill köra förhandsversionen av Azure Stack bör ha tillgång till en rejäl server. Microsoft rekommenderar 16 processorkärnor, 128 GB minne och fem diskar på sammanlagt minst 1,2 TB. En av diskarna ska hantera systemprogram och övriga fyra data. Servern måste vara kapabel att köra Windows Server 2012 R2. Tanken är att kunna bygga privata Azuremiljöer med kluster bestående av fyra fysiska servrar. Microsoft samarbetar med leverantörer som Dell och HP Enterprise för att skapa nyckelfärdiga lösningar för att köra Azure Stack.

I skrivande stund är det oklart hur prismodellen kommer att se ut för Azure Stack. Här finns mer information.