Det råder högtryck inom offentlig sektor. Flera jätteaffärer är på gång nu i vår. Samtidigt ökar konkurrensen – de lukrativa upphandlingarna drar till sig blickarna från internationella storbolag. Det säger Fredrik Tamm, som är grundare av konsultbolaget Doublecheck, som är specialister på den offentliga sektorn.

Fredrik Tamm
Fredrik Tamm, Doublecheck.

– Vi upplever att Sverige blir mer intressant för utländska aktörer. Vi har ett färskt exempel när Postnord gjorde sin stora upphandling. Men det har också att göra med ägarförändringar – det är svårare att säga vad som är ett svenskt bolag i dag.

Läs också: 4 miljarder i potten när staten letar leverantörer av datacenter

Capgemini, HP Enterprise och Tata Consultancy Services, TCS, tog hem Postnords ramavtal för infrastruktur, tjänster, applikationshantering och applikationsutveckling.

Ytterligare en faktor som ökar intresset från utländska aktörer för den offentliga sektorn är de etableringar som företag som Facebook gjort i Luleå med sina datahallar. Det gör att kommuner får en större vana av att arbeta med utländska bolag.

Om man går igenom de upphandlingar som ligger ute nu är det lätt att fastna på de största. Kammarkollegiet upphandlar it för svindlande belopp. En upphandling gäller it-drift och är värd tre miljarder kronor. Tilldelningsbeslut för denna är planerat till februari.

Och som vi tidigare berättat har Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet gått ut med en ny upphandling av datacenter för offentlig sektor. Det nya avtalet ska ersätta två tidigare ramavtal, berättade Daniel Melin vid Statens inköpscentral då.

– Vi har två nuvarande ramavtal som snart löper ut. Det är servrar och lagring samt nätverksprodukter. Det är områden som går ihop för mycket på flera håll, så vi har valt att ha ramavtal som omfattar datacenter i stället. Tanken är att vi ska få med alla nätverks- och datacenterprodukter som offentlig sektor behöver i ett ramavtal. Vi har även tagit med iaas-marknaden, säger Daniel Melin vid Statens inköpscentral.

Men under de här jätteupphandlingarna finns också en rad intressanta affärer på gång. Till exempel upphandlar EU:s smittskyddsmyndighet som är placerad i Solna konsulttjänster för it-infrastruktur. Ramavtalet ska löpa över fyra år och vara värt 10 miljoner euro, motsvarande över 90 miljoner kronor.

Läs också: Uppstickaren utvald att tampas med jättarna i nytt miljardavtal

En annan intressant affär är den när Statens servicecenter upphandlar Agressokonsulter. Eftersom den är pågående vill de inte berätta om den men av förfrågningsunderlaget framgår att Statens servicecenter tidigare tagit beslut om att satsa på ekonomisystemet Agresso som de köpt in tillsammans med drivservice från Unit4.

Intresset från kundmyndigheterna för att ansluta är stort och det kommer att bli högt arbetstryck för systemförvaltare och systemadministratörer att ansluta myndigheterna i den omfattning som de önskar. Därför kommer Statens servicecenter att ha behov att anlita resurskonsulter för att förstärka den egna personalen. Det finns för närvarande ett trettiotal myndigheter som skulle kunna anslutas 2016 och ytterligare ett trettiotal under 2017. Ramavtalet är tänkt att löpa över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Fredrik Tamm på Doublecheck säger att it tar en allt större del av den offentliga kakan. Detta eftersom köparna förväntar sig mer än att en leverantör täcker till exempel it-driftsbehovet.

– De mjuka frågorna blir viktigare och en köpare vill förutom it-driften kanske också ha managementtjänster av samma leverantör. Då köper de sådana tjänster från it-leverantören. På så sätt ökar it-marknaden.

Fakta

 • Fastighetskontoret i Stockholm upphandlar nytt it-stöd för fastighetsförvaltning.
 • Sundsvalls kommun upphandlar konsulttjänster för verksamhetsutveckling inom personal, ekonomi, it och juridik. 
 • Kringutrustning inom it upphandlas av Kungsbacka kommun.
 • E-handelstjänst för inköp och fakturahantering. Norrtälje kommun.
 • Helsingborgs stad upphandlar logistikpartner inom it. Det ska vara en partner som ansvarar för mottagning av leveranser från stadens hårdvaruleverantörer, av datorer, mobiltelefoner, Apple-produkter, skrivare med mera.
 • Forshaga kommun upphandlar it-partner både för infrastrukturen och användarnära utrustning. Forshaga frontar ett tiotal Värmlandskommuner och kommunala bolag. Affären värderas till 275 miljoner kronor eller mer under hela avtalsperioden som sträcker sig över två plus två år.
 • Linköpings kommun upphandlar it-stöd för digital nyckelhantering och digitala lås, samt tids- och insatsregistrering till kommunens vård- och omsorgsverksamheter. 
 • Skoladministrativt system. Kommunalförbundet ITSAM upphandlar digital lösning för skoladministration för kommunerna, Kinda, Ydre, Ödeshög, Boxholm, Åtvidaberg och Vimmerby, deras kommunala grundskolor, gymnasieskolor och förskolor.
 • Karlstads kommun upphandlar resurskonsulter inom it och programvaruutveckling. I upphandlingen ingår även Grums, Kristinehamns, Storfors, Säffles och Årjängs kommuner.
 • It-baserat processystem för kvalitetssäkring och dokumentation av operationer. Landstinget Dalarna.
 • It-baserat kemikaliehanteringssystem som software as a service samt migreringen av data från landstingets nuvarande kemikaliedatabas. Landstinget i Uppsala län.
 • Landstingens allmänna försäkringsbolag upphandlar it-konsulter. Totalt värde på affären 5,5 miljoner kronor.
 • Stockholms läns landsting. Denna upphandling avser lagerföring, återanvändning, återvinning och destruering av it-utrustning.

Källa: Opic