Driften av Folksams nuvarande webbtjänster för kunder, Folksam.se, körs av Tieto. Steget till att lägga nästa generation webbtjänster på en publik molntjänst hos City Network kanske inte verkar så stort, men det är ett genombrott att ett försäkringsbolag tar det här steget. I förlängningen lär de stora bankerna följa efter.

Arbetet sätter i gång nu och planen är att byta ut Folksam.se mot helt nya tjänster vars drift ska köras i molnet under våren.

Läs också: Folksams cio: ”Min roll är att hålla ihop förändringsprogrammen”

Varför tar Folksam det här steget?

Folksams cio Gunnar Fröderberg nämner anledningar som att det blir möjligt för Folksam att modernisera, effektivisera och konsolidera it.

Men handlar det inte också till stor del om sänkta kostnader?

– Ja, det blir billigare. En molnleverantör kan erbjuda kostnadseffektiv infrastruktur baserat på volym, säger Gunnar Fröderberg.

Gunnar Fröderberg
Gunnar Fröderberg, cio på Folksam.

Det är helt enkelt enklare för en leverantör av en publik molntjänst att få stordriftsfördelar, med lägre priser som följd, än för ett outsourcingföretag som i princip tar över en kunds egna drift. I molnfallet delar verkligen alla kunder på resurser, både hårdvara och personal, hos molnleverantören.

Varför valde ni just City Network som molnleverantör?

– Vi utvärderade flera leverantörer. De tre främsta kriterierna var skalbarhet, kostnadseffektivitet och att klara regulatoriska krav. Det avgörande var de regulatoriska kraven, säger Gunnar Fröderberg.

Han berättar att flera leverantörer var framstående på ett eller ett par av kraven, men inte på alla. Arbetet med att välja leverantör pågick i sex månader och utfördes med hjälp av en upphandlingskonsult.

– Konsulten hjälpte till att driva processen. Vi har den kompetensen internt, men volymen på arbetet gjorde att vi behövde ta in extern hjälp.

Läs också: Folksam byter ut allt - satsar miljarder för att komma i kapp konkurrenterna

Ett skäl till att man valde just City Network är att lagringen av data på företagets molntjänst City Cloud for Bank & Finance, som är den tjänst Folksam ska använda, sker i Sverige.

Tankarna med nästa version av Folksams tjänster är att kunderna ska kunna besöka Folksam på de sätt som de vill, en så kallad omnikanalstrategi. Exempel på tjänster är skadereglering (hela kedjan med start i ansökan), att teckna försäkringar och att få information om föräkringsinnehav.

Gunnar Fröderberg vill inte spekulera om hur stora volymer av kundinteraktioner på webben det kan komma att handla om framöver. Folksam berättar inte heller hur stor andel av kundinteraktionerna som sker digitalt i dag, mer än att det är en ”betydande och starkt växande andel”. Det är ingen tvekan om att det finns en tro på att användningen av en publik molntjänst för driften ökar flexibiliteten för de tjänster som tas fram.

Fakta

Folksam som ägs av kunderna erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam.