it-drift
Foto: Thomas Williams (CC)

Kammarkollegiets stora it-driftsupphandling är inne på sluttampen. I maj ska vinnarna vara klara. Samtidigt kan man konstatera att det förra avtalet som håller på att löpa ut inte alls motsvarat de förväntningar som fanns.

De stora leverantörerna var inte intresserade av mindre myndigheters avrop – trots att affärer för över 10 miljarder kronor låg i potten.

Läs också: Huggsexa om statliga it-miljarder

När Kammarkollegiet 2010 presenterade sina ramavtal talades det om att de var värda två miljarder per år. När det nu har gått fem år har avtalen för it-drift ”bara” omsatt 2,7 miljarder sammanlagt. Att det kommer upp på de nivåer som det talades om när det slöts tror inte Per-Erik Andersson, projektledare på Kammarkollegiet.

– Nej, det är inte troligt. Men det går upp ett par miljarder till. Det går trögare i början eftersom införande- och övertagandeprocessen tar 6–18 månader och innan dess kan avropsprocessen ta ett år. När det sedan är klart kommer det att ligga och dra omsättning, i vissa fall fram till 2023. Så det är svårt att ge en totalsumma just nu.

Per-Erik Andersson, Kammarkollegiet.
Per-Erik Andersson, Kammarkollegiet.

Att omsättningen inte blir så stor som väntat beror alltså till stor del på på att de stora leverantörerna som vann upphandlingen inte brytt sig om de mindre myndigheterna.

– Vi underskattade de mindre myndigheternas behov. De stora leverantörerna har inte sett så mycket business i det här – i vissa avrop har de inte fått några svar alls.

Nu när Kammarkollegiet arbetar med sin nya it-driftsupphandling som beräknas vara klar i maj är det slående att totalvärdet ligger betydligt lägre. Nu talas det om ett totalvärde på tre miljarder kronor. Det är bland annat en följd av att prognosen för den tidigare upphandlingen slog fel, säger Per-Erik Andersson.

– Vi har lagt oss i underkant, men vad den faktiskt landar på i slutändan 2023 är omöjligt att säga.

Läs också: 4 miljarder i potten när staten letar leverantörer av datacenter

Kammarkollegiet har dock vidtagit en del åtgärder för att få upp omsättningen på ramavtalet. Bland annat ska de lösa problemen med att de mindre myndigheterna inte får hjälp genom att dela upp upphandlingen i olika anbudsområden.

– Vi har förbättrat de delarna betydligt. Förra gången kom inte de små leverantörerna med, de fick ingen chans. Det kommer vi att förändra. Det finns väldigt många små och innovativa leverantörer som kan tillgodose mindre myndigheters behov.

De tre anbudsområdena är it-drift för små myndigheter, mellanstora respektive större myndigheter.

Fakta

2011: 216 miljoner
2012: 322 miljoner
2013: 513 miljoner
2014: 742 miljoner
2015: 926 miljoner

Källa: Kammarkollegiet