Arm chip Qualcomm
Qualcomms Arm-chipp för servrar.

Enligt Bloomberg ska Google uttrycka publikt stöd för Armprocessorer i företagets servrar nästa vecka. Eftersom Google använder egendesignade servrar i företagets datacenter undersöker man naturligtvis kontinuerligt olika processorleverantörer.

Det handlar närmare bestämt om Armprocessorer från Qualcomm. Om rapporterna stämmer torde anledningen till Googles intresse vara att sänka driftskostnader, kanske framför allt genom att minska energiförbrukningen.

Att Armdesignade processorer ska göra ett intåg på servrar har varit på tapeten på allvar sedan 2011 då Arm presenterade företagets första arkitektur för 64-bitars processorer. Om Arm lyckas etablera sina processorer på servrar innebär det en utmaning för Intel.

Främst två saker talar emot att Arm ska ta stora marknadsandelar på servrar. För det första har inte Intels designers sovit på jobbet, utan jobbat hårt på att sänka strömförbrukningen för företagets processorer.

För det andra är det inte bara Arm som utmanar Intel. Ett exempel är att Google uttryckte intresse för IBMs Powerprocessorer för två år sedan. Erfarenheten från det utspelet är dels att det inte verkat ha hänt så mycket efteråt, så ett positivt uttalande från Google behöver inte betyda så mycket, dels att företag som Google kanske väljer att ha processorer från flera olika leverantörer i olika servrar. Något som talar emot det senare är att Google borde ha ett intresse av att renodla arkitekturer, vilket borde betyda en vilja att minimera antalet processorleverantörer.

I slutändan kanske det bara handlar om att Google vill sätta press på Intel, helt enkelt skaffa sig en bra förhandlingsposition genom att visa intresse för Intels konkurrenter på processormarknaden.

Hur som helst lär det ta tid för Arm att etablera sig på servrar, om det någonsin sker. Undertecknad förutspådde redan 2010 att Arm hade en chans att slå igenom till 2016. Jag hade av allt att döma för bråttom.

Brittiska ARM Holdings tillverkar inte processor, utan licensierar processordesign till leverantörer som Qualcomm.