För Postnords utvecklare i innovationsprogrammet Logistic Labs gäller det att misslyckas ibland – annars når de inte målen.

– Då kör vi för safe och ligger för nära det vi vet. Är för fega, säger Kenneth Verlage som är cio för e-handel och logistik på Postnord.

I dag arbetar sex utvecklingsteam med att ställa om Postnord från att vara processorienterat och fokuserat på att förmedla brev till att bli mer serviceorienterat och fokusera på e-handel. Fyra av teamen arbetar med att lansera nya digitala tjänster mot kunderna – det kan handla både om dem som säljer och de som köper via nätet. Två team arbetar med att koppla ihop de nya tjänsterna med de stora tunga logistiksystem som ligger och tuggar i bakgrunden.

Läs också: Om fem år skickar vi så få brev att postverksamhet inte lönar sig. Vad händer med Posten då?

Teamen är motorn i den digitala affärsutvecklingen och förväntas leverera nya tjänster i en strid ström. Takten kan variera beroende på hur omfattande projekten är men en release i veckan är ett minimum enligt Kenneth Verlage.

Bland det första som utvecklats sedan den nya organisationen kom på plats i höstas är e-handelstjänsten Tullguiden som ger information om tullar för internationella försändelser. 

Kenneth Verlage
Kenneth Verlage är cio för e-handel och logistik på Postnord.

– Vi hade intervjuat e-handlare och ett problem som kom upp var att många inte ville sälja till Norge. I och med att Norge ligger utanför EU tyckte de att det blev för komplicerat att försöka förstå tullbestämmelserna. Det tyckte vi var en bra pilot.

Så Kenneth Verlage lade ut en förfrågan på Linkedin och undrade om någon kunde hjälpa till med att ta fram en tjänst – det skulle gå fort och vara billigt.

– Då hörde Capgemini av sig och sa att de hade en produkt som passade, en IBM-plattform. Så byggde vi tillsammans en rå och halvbyggd tjänst – men funktionell – som vi lade ut skarpt. Det tog tre veckor från att jag skrev på Linkedin tills den var ute, säger Kenneth Verlage.

Tjänsten fick tummen upp av användarna – ”annars tar vi bort den direkt” – och nu ska den snart ut i snyggare form.

Att arbeta agilt och komma med nya releaser kontinuerligt är en grundbult i arbetet. Men däremot krävs det lite olika sätt att arbeta beroende på om det som utvecklas behöver kopplas ihop med de bakomliggande systemen.

– Om vi till exempel vill göra det möjligt för kunderna att i en app ändra leveransadress efter att paketet skickats så måste ju den informationen in i logisitiksystemen. Då krävs det att vi arbetar rätt, säger han.

Läs också: När vi köper mat på nätet förändras våra liv i grunden. Och kanske våra hus också.

För att få struktur i arbetet har Logistic Labs tagit fram en api-plattform. De api:er som finns publicerade där är fritt fram att anv'nda. Men om det är så att de utvecklare som arbetar med det snabba utvecklingsarbetet har andra idéer måste de lämna över dem till de team som arbetar med de mer komplexa backofficesystemen så får de ta fram nya api:er.

Hittills har det inte utvecklats någon tjänst som misslyckats. Däremot har det hänt att idéer skjutits ner redan innan det kommit till utveckling eftersom man insett att det inte går att lösa problemet helt enkelt.

– Det är ju så att det finns en infrastruktur att ta hänsyn till och det går inte att trolla med paketen. Kunderna är inte beredda att betala hur mycket som helst.

Men om det verkligen är så att man misslyckats tillräckligt – det ska utvärderas efter första kvartalet.

– Då får vi se om vi måste ta ut svängarna mer och bli modigare, säger Kenneth Verlage.

Fakta

Precisionen i leveranserna kommer att bli ett av de viktigaste konkurrensvapnen framöver tror Kenneth Verlage. Att helt enkelt kunna säga att ett paket levereras klockan nio - och så levereras det klockan nio. Inte som i dag lämna ett tidsspann på flera timmar för när leveransem beräknas komma. 
Big data och lärande system kommer att vara nyckeln för att lyckas. Genom att räkna in trafiksituationer, kötider, väder, första lönedag och allt annat som kan påverka ska det gå att med allt större exakthet kunna beräkna hur lång tid transporten tar.