Inkubatorer har blivit ett vedertaget sätt att hantera innovation och få fart på startupföretag. Inkubatorer är ofta kopplade till universitet och det är en global företeelse. Svenska UBI Global rankar inkubatorer över hela världen som är kopplade till universitet och har nu släppt sin svenska rankning för 2015.

Rankningen som är av benchmarktypen är baserad på omfattande undersökningar och intervjuer. Så här ser topp-5 ut för svenska inkubatorer:

1. Uppsala Innovation Centre, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet
2. GU Ventures, Göteborgs universitet
3. Encubator, Chalmers Tekniska Högskola
4. Stiftelsen Chalmers Innovation, Chalmers Tekniska Högskola
5. The Game Incubator, Högskolan i Skövde

Sedan rankningen gjordes har Encubator (trea) och Stiftelsen Chalmers Innovation (fyra) slagits ihop, med namnet Chalmers Ventures.

Så här bedömer UBI Globals vd Ali Amin vinnaren:

– Med vd:n Per Bengtsson vid rodret har Uppsala Innovation Centre uppvisat exceptionell höga siffror i en internationell jämförelse på antal skapade jobb och därmed blivit en tillväxtmotor för hela regionen.

Ali Amin, UBI Global
Ali Amin, UBI Global.

Vad gäller tvåan GU Ventures framhåller Ali Amin bland annat tillgång till eget såddkapital för startups. Sammanslagningen mellan trean Encubator och fyran Stiftelsen Chalmers Innovation får tummen upp, chansen att bli internationellt gångbar på allvar ökar. Även femman får beröm:

– The Game Incubator är en nischad inkubatorverksamhet inom gaming som visar otrolig attraktionskraft med ambition att bli internationell gångbar och världsledande, säger Ali Amin.

Inkubatorer har blivit ett vedertaget sätt att komma i gång för nystartade innovationsföretag. Det handlar om program, oftast kopplade till universitet, som ska hjälpa nystartade företag med kunskap, kontakter, åtkomst till marknader och ibland även med kapital.

När man hör ordet ”inkubator” är det lätt att tänka sig en institution, kanske till och med en byggnad. Men det är inte den aspekten Ali Amin lyfter fram.

Läs också: Därför är den japanska startupscenen på väg att explodera - vi har träffat Masaru Ikeda

– En inkubator är ett program, en process, med en start och ett slut. Ett företag som ansluter sig till en inkubator ska bli utexaminerat och klara sig självt, säger Ali Amin.

Med det sagt bör det också nämnas att inkubatorer även är organisationer i sig, med anställd personal och olika resurser kopplade till sig. Och en inkubator håller ofta till på en viss plats, ofta i anslutning till ett universitet. Det är självklart att en inkubator är till för de anslutna, färska företagen. Men det finns mål med inkubatorer även för andra intressenter.

Kommuner som via universitet engagerar sig i inkubatorer vill skapa jobb lokalt. Myndigheter som Vinnova vill öka tillväxten och stärka svenskt företagande. Investerare vill tjäna pengar. Andra vill underlätta rekrytering. Och så vidare.

Alldeles bortsett från inkubatorers vara eller inte vara och hur väl de sköter sina uppgifter så finns det en till intressant aspekt. Hur kan man överföra erfarenheter kring innovation från färska inkubatorsföretag till etablerade företag? Går det?

– I dag ser man att företag startar avdelningar som ofta kallas venture departments som fungerar fristående inom företagen, säger Ali Amin.

Man kan säga att de här avdelningarna är moderna motsvarigheter till äldre avdelningar för forskning och utveckling. Hela vitsen är att öka innovationstakten, vilket kan vara svårt att göra inom ramarna för den normala verksamheten på ett etablerat företag.

Läs också: Unicorpse, inculator och duang! Här är tio nya ord från Silicon Valley som du måste kunna.

Vad kan etablerade företag ha för nytta av inkubatorerna när de startar egna interna motsvarigheter?

– Det går att överföra processer och verktyg. Det går att köpa sådana tjänster och lösningar från inkubatorer, vilket kan vara smart då det blir mycket dyrt att göra själv.

Dessutom går det att skapa relationer, genom att samarbeta med inkubatorer.

En mindre renodlad ansats är att ta kontakt med en inkubator och helt enkelt prata om vad man kan göra. Det kan ge uppslag på kort sikt och på lång sikt leda till partnerskap. Genom att engagera sig, till exempel genom att bidra med mentorer, kan ett företag lära sig om hur inkubatorer och inkubatorföretag arbetar. Ett slutmål för ett sådant engagemang kan vara att skapa en egen, intern, inkubator.

Fakta

Sammanlagt tolv svenska inkubatorer har rankats av UBI Global. Här är de sju som inte hamnade på topp-5:

Arctic Business Incubator Programme, Luleås tekniska universitet
Företagsfabriken i Kronoberg, Linnéuniversitet, Växjö
Innovatum Incubator, Högskolan Väst, Trollhättan
Medeon Incubator, Malmös universitet och Lunds universitet
Movexum Gävleborg Lean Startup Inkubator, Högskolan i Gävle, Gävle och Söderhamn
Science Park Halmstad Business Incubator, Högskolan i Halmstad
The Incubator at Sahlgrenska Science Park, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet, Göteborg

Inkubatorerna har rankats på 50 olika indikatorer, inom tre kategorier. Enkelt uttryckt är kategorierna de följande: jobbskapande och värde som tillförs till hela ekosystemet kring inkubatorn, finansierings-, marknads- och kompetenstillgång till inkubatorföretagen, samt hur attraktiva inkubatorerna är för sökande. Den sista kategorien innefattar även en bedömning av överlevnad och tillväxt för inkubatorföretagen på lång sikt.