beslut

Det har kommit att handla om att vinna eller försvinna i dagens näringsliv:
Att kunna använda den enorma mängd data och information som finns i en verksamhet som stöd för att fatta vettiga beslut. Beslutsstöd kallas mjukvaran för detta. Business intelligence är den internationella termen.

Det är en marknad som vuxit med raketfart det senaste decenniet – och i år väntas den globala omsättningen vara 16,9 miljarder dollar, enligt analysföretaget Gartner.

Det är också en marknad där det vuxit fram flera framgångsrika svenska företag och som skapat tusentals jobb på företrädesvis unga bolag.

Läs också: "Lyckad lansering skapar oväntat dilemma för svenska beslutsstödsjätten"

I Sverige är vi exceptionellt duktiga när det gäller beslutsstöd. Det säger Filip Ekstrand som varit i den svenska beslutsstödsbranschen sedan mitten på 90-talet och nu är senior partner på konsultbolaget Advince – och framhåller framför allt den södra landsändan.

– Skåne och Israels underrättelsetjänst Mossad sticker ut när det gäller beslutsstöd. Det är ursprunget till väldigt många framgångsrika idéer.

När det gäller Skåne är det lätt att identifiera numera Nasdaqnoterade Qlik som växte fram i forskningsbyn Ideon och Malmöbaserade Hypergene som rönt stora framgångar sedan starten 2000 och nu omsätter 120 miljoner kronor. Men när det gäller Israels underrättelsetjänst?

– Det är många bra produkter som härstammar därifrån, till exempel Panorama Software. Det är egentligen inte så konstigt: Beslutsstöd och underrättelseverksamhet bygger på samma principer – man monterar ihop relevant information från olika ställen och bygger en helhetsbild, säger Filip Ekstrand.

Om man ser till Sverige är det dock inte bara i de södra delarna som det utvecklats programvara för beslutstöd. En rad svenska bolag är långt framme och det gäller både etablerade breda konsultbolag som Knowit och Acando, och mer specialiserade företag som Dize Analytics. Och den uppmärksamme noterade i mitten av januari att Umeåbaserade Trimma köptes upp av Visma. Trimmas verktyg Insikt baseras på Microsoft och innefattar moduler för analys, budget, planering och målstyrning.

Nämnda Hypergene startade runt millennieskiftet och har en årlig tillväxttakt på 25 procent. Nu omsätter de 120 miljoner (2015) och har 110 anställda. Vd:n Per Hidenius berättar att företaget är suget på att ge sig utanför Sveriges gränser nu.

– Vi ser en jättepotential utomlands, inte minst i de andra skandinaviska länderna. Det finns absolut inte samma utbud av beslutsstöd där som det finns i Sverige.

Läs också: Ägarkarusellen i konsultbranschen snurrar allt snabbare. Men det finns en enkel förklaring.

Hur kommer det sig att Sverige ligger så långt framme när det gäller beslutsstöd?
– Förutom själva miljön, att det finns skickliga entreprenörer och ingenjörer här, så tror jag att mycket är kunddrivet. Sverige har traditionellt varit duktigt på affärssystem med de tre I:na (Intentia, IBS och IFS). Det har skapat en infrastruktur och en miljö där det finns stora datamängder – vilket i sin tur banat väg för en andra våg, nämligen beslutsstöd. Min känsla är att kunderna i Sverige är förändringsbenägna och ligger steget före

Den stora utmaningen för Hypergene har varit att hitta kompetens. De växer kraftigt på personalsidan.

– Det har varit väldigt utmanande i perioder, men jag måste säga att det blivit lättare. Jag tror att det beror på att vi blivit kändare som företag.

Att Sverige ligger i framkant är ingen slump, tror Filip Ekstrand på Advince.

– Vi är av tradition öppna med våra data och delar med oss. Det finns en enorm mängd offentlig information, som är pålitlig, enkel att använda och gratis. Det är en bra grund för lösningar inom beslutsstöd att växa fram.

– Dessutom tror jag att det spelar in att chefer på svenska företag i högre grad än utomlands är civilingenjörer, de gillar att räkna och analysera.

Fakta

Qlik. Startade upp i forskningsbyn Ideon i Lund med sitt beslutsstödsverktyg Qlikview. Växte snabbt under 1990- och 2000-talet, och expanderade utanför landets gränser. Börsnoterades på tekniktunga Nasdaq i USA. Flyttade huvudkontoret till Radnor, Pennsylvania, men behöll utvecklingen i Lund.

Hypergene. Grundades år 2000 och har sedan dess haft kraftig tillväxt. Utsågs för något år sedan till Maratongasell hos Dagens Industri. Har nu över 100 anställda och kunder som Göteborgs Stad, SSAB, TV4, Stockholms läns landsting, Kungliga Hovstaterna och Svenska Spel.

Trimma. Grundades 2003, utvecklar och marknadsför beslutstödsverktyget Insikt. Köptes upp av Visma i början av 2016.