Greger Wikstrand på Capgemini.
Greger Wikstrand på Capgemini.

I sin nya utredning ”Molntjänster i staten” slår Pensionsmyndigheten fast att ”innovation och möjlighet till snabb förnyelse är vid sidan av flexibilitet och skalbarhet, kostnadseffektivitet, tillgänglighet och ökad säkerhet centrala nyttor som ofta kan nås med molntjänster”. I en intervju i Computer Sweden den 29 december 2015 berättar Pensionsmyndighetens CIO Peder Sjölander att de svenska myndigheterna kan spara in hela en till två miljarder kronor genom att använda molnet.

Som molnarkitekt på europeisk nivå för Capgemini träffar jag hela tiden myndigheter och företag i Sverige, som trots dessa uppenbarliga fördelar inte riktigt vet hur de ska gå tillväga för att ta steget mot molnet. Istället förknippar de molnet med risker kring säkerhet och integritet, men faktum är att molntjänster många gånger är säkrare än den hantering av data som görs internt.

Det som många gånger saknas hos svenska myndigheter är kompetensen om molntjänster och framförallt kompetens för att upphandla dem. Många startar med goda intentioner, men står i slutändan med så många bivillkor och begränsningar att det i praktiken blir en traditionell datahallsupphandling, som till exempel de nu pågående upphandlingarna för Datacenter som drivs av Statens inköpscentral. Pensionsmyndighetens förslag om ett gemensamt kompetenscenter är ett bra steg mot bättre upphandlingar.

I utredningen ger Pensionsmyndigheten förslag på åtgärder till regeringen för att förenkla användningen av molntjänster, som till exempel att myndigheter ska förbereda sig på molnet, att genomföra en utredning av riskerna med att använda molntjänster och en fördjupad analys för ett statligt myndighetsmoln. Utredningar blir lätt teoretiska men med rätt utredningsmetod kan man flytta sina första applikationer till molnet inom några månader.
 
Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.


Att Sverige inte längre är en ledande IT-nation, åtminstone inte inom offentlig sektor, märks också på annat håll. Capgemini genomför vartannat år en benchmarking av digitala medborgartjänster i alla EU länder på uppdrag av EU-kommissionen. Den senaste undersökningen från 2014 visar visserligen att myndighetssverige fortfarande ligger långt fram, men tyvärr även att utvecklingen stagnerat i tre av fyra kärnområden (användarvänlighet, transparens och öppenhet kring information).

Ekonomistyrningsverket kom under 2015 fram till att staten har dålig koll på såväl nyttor som kostnader för sin IT. Samtidigt går uppskattningsvis 10 procent av statens verksamhetskostnader, det vill säga 24 till 30 miljarder, till just IT. Här finns många kronor att spara. Som ett exempel har Statens fastighetsverk skurit ned sina kostnader med 40 procent genom att använda Office365. Om flytten av en enda programsvit kan leda till så pass stora kostnadsbesparingar, tänk på vilken potential en flytt av hela affärssystem och infrastruktur innebär. Det är en hel del pengar som skulle kunna göra bättre nytta någon annanstans.

Läs också: Ny standard ska få bort inlåsningseffekterna i molnet

Molnet borde redan vara en väsentlig del av myndigheternas IT-miljö. Fördelarna är många och det finns en mängd exempel som bevisar detta. Rapporten lyfter fram Storbritanniens myndighetsmoln med 800 ramavtalsleverantörer som positivt exempel. En möjlig väg för Sverige att gå. Den offentliga sektorn måste nu börja agera för att lyckas, snarare än att fortsätta utreda molnets möjligheter.

Dr Greger Wikstrand
Cloud-arkitekt EMEA
Capgemini