opinion
Gisle M. Eckhoff, vd Digiplex.

Den pågående tvisten mellan USA och EU om det så kallade Safe Harbor-avtalet har fått amerikanska företag att inse att de att måste skydda sina datamängder från de egna myndigheternas insyn om de ska kunna expandera i Europa. Safe Harbor-avtalet har inneburit att företag med verksamhet på bägge sidor Atlanten och globala leverantörer av molntjänster kunnat skicka persondata fritt mellan kontinenterna.

Avtalet sades upp höstas av EU-domstolen på grund av den övervakning av EU-medborgare som amerikanska myndigheter ägnar sig åt med hänvisning till den nationella säkerheten.

Läs också: ”Dags för myndigheterna att sluta utreda och ta klivet in i molnet”

För Sverige har Safe Harbor-problematiken en spännande dimension. Datalagring är en mångmiljardindustri i takt med att molntjänster exploderat, och Sverige har nu en gyllene chans att bli ett mecka för datacenter.
Ska amerikanska och andra globala företag kunna vara verksamma och expandera i Europa, så måste de kunna visa att persondata hanteras lokalt med garanterat hög säkerhet och insynsfrihet.

Sverige kan erbjuda en säker, stabil och attraktiv miljö för företag med krav på stor digital infrastruktur, utmärkta kommunikationer, ett robust elnät och stora tomma ytor. Vi är redan idag kända för att ha duktiga, språkkunniga IT-proffs som levererar innovativa lösningar. Vårt kalla klimat gör att vi dessutom kan kyla ner datahallarna naturligt med luft och vatten, med stora energibesparingar som följd. Och vi kan till skillnad från många andra länder i Europa erbjuda nästan 100 procent klimatneutral elförsörjning.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.


I dag är Sverige en toppkandidat när många större amerikanska företag utvärderar var deras europeiska datacenter ska ligga. Facebooks datacenter i Luleå är ett känt exempel på hur vi lyckats dra till oss en global verksamhet.
Men konkurrensen, inte minst från de nordiska grannländerna, är oerhört tuff. De kan erbjuda samma stabila infrastruktur och klimatfördelar. Globala företag jämför givetvis kostnader så som skattetrycket när de väljer var de ska förlägga sitt datacenter.

Här kan regeringen Löfven dra sitt strå till stacken genom att sänka elskatten för större datacenter, i paritet med tillverkningsindustrins elskatt. 
Detta föreslås i ett betänkande som kom före jul ”Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet”. En sådan åtgärd skulle bidra till att Sverige i ännu högre grad övervägs som etableringsland för stora datacenter.

Läs också: ”Konsulter från McKinsey och Accenture kan inte rädda ditt företag”

Förslaget, som mottagits positivt av Finansminister Magdalena Anderssons statssekreterare Charlotte Svensson, är nu ute på remiss. Det brådskar, och jag uppmanar regeringen att agera skyndsamt i frågan om vi vill att Sverige ska hävda sig i den nordiska konkurrensen om utländska datacenteretableringar. Det är nu det gäller.

Gisle M. Eckhoff
Vd Digiplex