skandia

Allt kunden inte ser ska outsourcas. Så lät det mars 2014 när Skandia genomgick en omfattande genomgång där alla system skulle kartläggas. Då var Bengt Blomberg it-chef.

Efter två år lämnade han förra veckan sin post och outsourcingprojekten är lagda på is.

– Vi har tidigare gjort en utvärdering av om outsourcing är en bra väg att gå, det kan fortfarande vara aktuellt. Men just nu har vi satt det på paus för att inte springa in i någonting, säger Anna-Carin Söderblom, operativ chef på Skandia.

Läs också: Folksam går i bräschen för finansbranschen – lägger driften i molnet

Enligt Anna-Carin Söderblom är förändringarna nödvändiga för att företaget ska fortsätta vara konkurrenskraftigt, något som inte bara gäller på it-sidan. Men det krävdes en ny it-chef för att fortsätta förändringsresan.

– Jag och Bengt Blomberg har diskuterat detta, vi behövde förnyelse och nya ögon.

Sedan en vecka är Johan Clausén den som leder arbetet och han vill ha tid att sätta sig in i bolagets system och verksamhet.

Johan Clausén
Johan Clausén, Skandia.

– Jag måste få tid att analysera och ta fram min syn på hur man ska driva de frågorna. Man har drivit olika outsourcinginitiativ, men jag avvaktar med att göra en analys. Det är svårt att komma in mitt i ett sådant initiativ och ta över helt, säger han

När Bengt Blomberg lämnade företaget i förra veckan gjorde han det efter 32 år i företaget, varav de tre senaste som it-chef. Då han tillträdde var it-miljön snårig och svårunderhållen. Skandia hade hamnat på efterkälken och det krävdes en genomgång av samtliga system. Outsourcing är ett alternativ som diskuterats de senaste åren.

Läs också: Därför satsar Skandia på Oracles nemesis Workday i molnet

Redan i dag har Skandia förlagt delar av affärsstödsverksamheten till Litauens huvudstad Vilnius. De har också inlett ett samarbete med en indisk leverantör som numera har hand om utvecklingen av applikationer. Och fler förslag på outsourcing fanns på agendan.

Anna-Carin Söderblom beskriver förändringar i it-miljön som stora frågor för ett försäkringsbolag, att det är viktigt att skynda långsamt och att det som sker nu är normalt för ett företag i förändringsfas. Man måste gasa och bromsa, utvärdera och analysera. Men det handlar inte om att ledningsgruppen och Bengt Blomberg haft olika syn på vilken väg som Skandia ska gå, initiativen om outsourcing ska ha varit väl förankrade i ledningen.

Hur personalen har reagerat på beskedet att outsourcingen nu läggs på is är Anna-Carin Söderblom inte uppdaterad på.

– Det finns säkert många som är glada och säkert många som inte är det. Förändringar är svårt. Hur personal kommer att påverkas är något jag får svara på sen, vi vet alldeles för lite just nu.