Spotify kör i dagsläget sina drygt 10 000 fysiska applikationsservrar i egna datacenter. Men nu inleds en successiv övergång till Googles molnplattform.

Anledningen är tvådelad. Det första skälet är att dataanalyser blir viktigare för Spotify.

– Det blir allt viktigare för oss att jobba med dataanalyser för att matcha användare och innehåll. Det ligger i Googles dna, det är ett big data-företag. Vi har jobbat med Google ett tag nu och märker att det verkligen är så, säger Oskar Stål, teknikchef på Spotify.

I ett blogginlägg beskriver Nicholas Harteau, infrastrukturansvarig på Spotify, Google som ledande på datahantering, bland annat med ”nästan magiska” möjligheter med analystjänsten Bigquery.

Läs också: Bästa servern i molnet – stort test av IaaS-tjänster

Det andra skälet är att slippa ha egna datacenter, något man känt sig tvingad till fram till nu.

– Vi köper jättemånga väldigt dyra servrar som ska göras i ordning och administreras, säger Oskar Stål.

Nu är första steget att sluta köpa nya servrar till egna datacenter, och i stället köra i gång nya i Googles moln.

– Vi hoppas komma i gång ordentligt med det inom ett år.

Steg två är att ersätta existerande servrar i egna datacenter med beräkningskraft hos Google. Slutmålet är att lägga ner, eller åtminstone minimera, egna datacenter. Men det kan dröja ett tag, projektet är som Oskar Stål uttrycker det ”ganska long tail”.

Servrarna det handlar om används för att köra applikationskod. Varje gång en användare klickar på något i olika typer av klientappar för Spotify så körs en stor mängd applikationskod. Det är servrarna som kör den som hittills funnits i Spotifys egna datacenter.

Hur kommer det sig att Spotify väljer Google som molnleverantör när man i dagsläget använder Amazons lagringstjänst S3 för att lagra musikfiler?

– Vi tycker att det är troligare att Google kommer att tillhandahålla bra lösningar för datahantering än Amazon.

Man kan tycka att det bör finnas samordningsvinster med att använda samma molnleverantör för lagring och för att köra applikationer och tjänster. Innebär det att Spotify kommer att flytta musikfiler från Amazons lagringstjänst till motsvarande hos Google?

– Vi får väl se hur det blir med det. Det är inget vi har fokus på nu.

Läs också: Trots hotet från Apple Music fortsätter Spotify att växa

När Computer Sweden pratade med Oskar Stål 2013 berättade han att man kontinuerligt undersökte möjligheten att köra affärslogik i molnet, men att man inte ansåg att tiden vad mogen. Vad är det som hänt sedan dess som gör att molnet är moget uppgiften nu?

– Utvecklingen av molnlösningar går snabbt framåt och det händer mycket hela tiden. Dessutom har kostnaden för molnlösningar sjunkit.

Oskar Stål beskriver det som att prisläget har nått en gräns som gör det lämpligt att använda molnet.

– Tidigare var det mycket snack, men när man körde Excelfilerna för kostnader så gick det inte ihop. Nu går det ihop.