shoppinggalleria
Foto : Zygmunt Put (CC)

Digitaliseringen står högt på listan för de flesta inom detaljhandeln. Nästan åtta av tio uppger att deras organisation trycker på för att skynda på den digitala omvandlingen, enligt en rapport från Fujitsu där över 600 it-beslutsfattare inom detaljhandeln i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien tillfrågats.

Och även om de flesta, 92 procent, är övertygade om att de valt rätt väg när det gäller digitaliseringen så erkänner samtidigt de flesta av dem, 83 procent, att de chansar när de investerar i digitalisering. Ingen annan bransch ligger lika högt.

Läs också: Mötet mellan mat och teknik kittlar skönt i kistan

Rapporten pekar ut flera orsaker. 57 procent av de tillfrågade konstaterar att deras digitala strategi är oklar och förvirrande och en fjärdedel av dem har ingen enhetlig digital strategi alls.

Bara en knapp tredjedel har en organisation som samlats kring digitala prioriteringar. Och just den bristande förmågan att prioritera pekas ut av nästan en tredjedel som ett av de strösta hindren för att lyckas.

Det spretar också väldigt när det gäller vem i organisationen som driver digitaliseringen – mest av alla branscher. 25 procent uppger att det är styrelsen, 21 procent att det är kunderna, 17 procent att det är it-avdelningen och 16 procent pekar ut andra anställda som de digitala pådrivarna. Bara 15 procent av dem pekar ut vd:n.

Läs också: Pojken med guldbyxorna på riktigt – kortjättarna vill göra dina kläder till betalkort

Samtidigt som styrningen ofta är oklar så är de tillfrågade övertygade om att det finns stora risker med att inte hinna med. Kostnadsökningar ses som den största risken men det handlar också om problem att rekrytera toppkrafter och att intäkterna ska sjunka.

Men det finns också en viss skepsis till hur arbetet med digitaliseringen bedrivs. 76 procent tror att deras organisation skulle må bra av att närma sig digitaliseringen på ett mer balanserat sätt. Nästan en tredjedel tycker att det investeras för mycket tid och pengar i digitala projekt just nu.