Arbetsförmedlingen
Foto: Arbetsförmedlingen

För två år sedan drog Arbetsförmedlingen igång ett utvecklingsarbete som sträcker sig fram till 2021. I en analys som Statskontoret gjort anses arbetet i sig har en relevant inriktning och en tydlig ansvarsfördelning och är väl förankrat. Men det finns en akilleshäl – it-utvecklingen.

Arbetet på it-sidan har försummats i många år och riskerar nu att försena hela utvecklingsarbetet på myndigheten. Det konstateras i en analys av Arbetsförmedlingens styrning och uppföljning som Statskontoret gjort på uppdrag av regeringen.

Och Statskontoret skräder inte orden utan konstaterar att Arbetsförmedlingen har fastnat i ett omodernt tjänsteubud och ineffektiva arbetssätt. Bakom det ligger både problem med teknik och med styrning och en oförmåga att prioritera och utveckla de digitala tjänsterna och de interna systemstöden.

Läs också: Arbetsförmedlingen om haveriet: "Vi vet inte vad det beror på"

Oförmågan har gjort att myndigheten nu är beroende av gamla systemlösningar och det i sin tur är en bromskloss för en modernisering. ”Myndigheten borde för länge sedan ha haft en plan för hur den skulle ta sig ur detta beroende” skriver Statskontoret.

Det hela har blivit en ond cirkel där det tar väldigt lång tid att utveckla de eftersatta systemen och de interna styrningsproblemen gjort att resurserna inte använts på ett bra sätt.

Rent praktiskt innebär det att handläggare fortfarande måste arbeta med service som skulle kunna ges mer effektivt via digiala kanaler. De har heller inte ett bra it-stöd för att göra det. Arbetsförmedlingens egna studier visar att det inte på ett enkelt sätt får fram relevant information kring enskilda arbetssökande och arbetsgivare och i intervjuer med Statskontoret har handläggarna beskrivit det som omständligt och ineffektivt.

Enligt rapporten är detta resultatet av att det genom åren saknats en röd tråd i Arbetsförmedlingens systemutveckling. I dag är det spretigt, svåröverskådligt och komplicerat att förändra och utveckla. Statskontoret konstaterar att det grundläggande problemet bakom det är att det saknats en långsiktig inriktning och styrning länge och det har lett till att it-utvecklingen har bedrivits reaktivt i stället för proaktivt.

Läs också: Svenska företag skriker efter fler utvecklare

Arbetsförmedlingens intention är att effektivisera sin verksamhet genom digitalisering – att med hjälp av e-tjänster och bra internt stöd kunna frigöra resurser och effektivisera verksamheten.

Statskontoret konstaterar att Arbetsförmedlingen också kan ha underskattat problemen med att nå resultat inom it-utvecklingen när förnyelsearbetet drog igång.

Rekommendationen nu är att ge högsta prioritet åt att utveckla it-systemen och it-styrningen på myndigheten.

Hela Statskontorets rapport kan du läsa här. 

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg kommenterar Statskontorets rapport på Twitter: