Datahantering hos sängtillverkaren Hästens är ovanligt komplicerad av flera skäl. Till att börja med finns det ett antal sängmodeller som kan skräddarsys på olika sätt, samt olika typer av tillbehör. Lägg till det olika typer av affärer: egna affärer, partnerdrivna affärer och avdelningar i större generella affärer. Inte nog med det, affärerna hanteras i olika typer av företag, både inom Hästens och externt. Till råga på allt drivs verksamheten i flera länder, alla med sina särskilda betingelser och, inte minst, med olika språk.

Hela anrättningen kryddas med en långsiktig vision som naturligtvis går ut på genomföra olika typer av digitala transformationer, samtidigt som ett av de absolut viktigaste målen är att locka in folk till affärerna. Och trots att e-handel tros bli viktig så ses den traditionella tryckta katalogen även fortsatt som en viktig kanal till kunderna.

Läs också: 13 färdigheter som är ett måste för en topputvecklare

På topp av den här komplexitetsbilden ska läggas att data finns i en uppsjö av system och webbtjänster, som SAP, Salesforce, egenutvecklade system, etcetera.

Kort sagt, Hästens Kent Lovestjärna som är ansvarig för digitala media har det inte lätt.

De många olika aspekterna av informationshantering gör dels att det är svårt att få tag på data och överföra dem till en central plats, dels att det är svårt att skapa datastrukturer som inrymmer alla olika typer av data.

Kent Lovestjärna
Kent Lovestjärna.

– Vi har dragit i gång projekt för att hantera data flera gånger, men alltid fastnat på något, till exempel konfigurationsproblem. Med grafdatabasen blir det enklare, vi behöver inte veta nu vad vi ska göra i framtiden. Vi vet ännu inte exakt vad vi ska göra med alla data, men vi vet att vi kommer att använda dem, säger Kent Lovestjärna.

Grafdatabasen, i Hästens fall Neo4j från svenskgrundade Neo Technology, lämpar sig helt enkelt för att behandla en datamängd med olika typer av strukturer på ett enhetligt sätt. Se faktaruta för mer information om grafdatabaser.

Hästens är just nu i full färd med att implementera Neo4j. Implementationsprojektet handlar bland annat om att identifiera datakällor och ordna överföring av data från dem till Neo4j. I april är tanken att de första tjänsterna baserade på Neo4j ska kunna användas av Hästens kunder.

Som exempel på framtida användning av Neo4j nämner Kent Lovestjärna möjligheten för kunder att konfigurera sängar själva i butiker:

– Med en konfigurator kan vi ge digitala offerter till kunder som besöker affärerna, säger Kent Lovestjärna.

Läs också: Apples språk Swift passar nu även för webbutveckling

Ett annat, jordnära, exempel är att snabbare skicka ut fysiska kataloger till kunderna. I stället för två veckor är det tänkt att gå på två tre dagar. Dessutom kan man komplettera med att skicka ett mejl som innehåller videodemonstrationer av sängar. Mejlkontakten gör det sedan enklare att hålla reda på prospekts, så kallade leads.

Det finns även mer tekniska aspekter av grafdatabaser:

– Vår erfarenhet från tidigare projekt är att Neo4j ofta blir en praktisk lösning för att hantera master data, säger Anders Ekström, vd på Netconsult, som hjälper Hästens med implementationen av Neo4j.

Master data är beteckningen på data för att knyta samman olika dataförekomster som berör samma sak. Ett enkelt typexempel är att ett kundföretag har olika id-nummer i olika system. Då behövs master data som talar om att det rör sig om samma kund, trots olika id-begrepp.

Fakta

Grafdatabaser är en typ av nosql-databas som utmärks av att hantera kopplingar mellan informationsförekomster. Förvirrande nog, om man tänker på kopplingarna som relationer, så är en grafdatabas bättre än en relationsdatabas på att hantera relationer. Vad gäller relationsdatabaser så syftar faktiskt ordet relation inte på kopplingar, utan är en synonym för tabell.