Bromma Blocks.
Bromma Blocks. Foto: Holger Ellgaard (CC)

Efter klagomål drog Datainspektionen i höstas i gång en granskning av hur bolaget Facility Labs samlar in personuppgifter vid sina parkeringsanläggningar vid Täby Centrum och Bromma Blocks.

Det är andra gången som inspektionen granskar bolagets behandling av personuppgifter, förra gången var 2012. Då konstaterades att Facility labs var skyldigt att informera de som registerades.

Läs också: Du övervakas utan att du får veta det - nu griper Datainspektionen in

Det som sker när någon kör in sin bil på parkeringen är att registreringsnumret läses av via en kamera och krypteras med en kod.

Koden från avläsningen jämför sedan med ett uppgifterna i en databas som bolaget köpt in från Transportstyrelsen och som förutom registreringsnummer också innehåller chassinumemr och ägarnas postadresser.

Statistiskuppgifter om posnummerområdena som geografisk lokalisering, åldersfördelning, inkomstförhållanden, bostadsformer och invånarantal hämtas in från Statistiska centralbyrån och de överförs till den centrala databasen.

Alla uppgifter analyseras och ligger till underlag för information kring besöksfrekvens, flöden och återbesök.

Sedan förra tillsynen har bolaget visserligen satt upp informationsskyltar på parkeringarna som och lämnar också information via sin webbplats. Men Datainspektionen ger inte godkänt.

Ingen av de skyltar som satts upp innehåller tillräcklig information om behandlingen av personuppgifter som samlas in från Transportstyrelsen och SCB utan det finns risk att den som läser skylten tror att det bara är registeringsnummer som behandlas.

Läs också: Du övervakas när du tar bilen till köpcentret

Ingen av skyltarna anses heller vara väl synlig. Inte heller informationen på webbplatsen är tillräcklig eftersom alla de kategorier av personuppgifter som behandlas inte anges.

Datainspektionen kräver nu att Facility Labs antingen upphör med den personuppgiftsbehandling som görs eller ser till att komma till rätta med bristerna i informationen.

Minst en av skyltarna vid varje infart måste vara placerad så att det går att ta del av informationen om hur personuppgifterna behandlas och hänvisa till webbplatsen för mer information.

Alla kategorier av behandlade uppgifter måste framgå på skyltarna eller på webbplatsen, slår Datainspektionen fast.

Täby Centrum meddelar att man inte längre använder sig av Facility Labs tjänster för att sälja riktad reklam och att kamerorna är nedtagna.

 

Fakta

Enligt 23 § personuppgiftslagen ska om uppgifter om en person samlas in från personen själv, den personuppgiftsansvarige i samband därmed självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna. I 25 § personuppgiftslagen framgår att informationen ska omfatta a) uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, b) uppgift om ändamålen med behandlingen, och c) all övrig information som behövs för att den registrerade skall kunna ta tillvara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om information och få rättelse.