appar

Nya regler för försäljningen av appar, streamingtjänster och dataspel gav intäkter långt över förväntan för svenska staten. Förra året gick statskassan 750 miljoner plus tack vare att svenskar köpt appar och andra digitala tjänster.

Sedan den första januari 2015 gäller nya regler för företag inom EU som säljer digitala tjänster. Tidigare betalde de moms i länderna där de verkade, men nu ska momsen redovisas i det medlemsland där köparen bor.

Siffran 750 miljonerna beräknas på eurons snittkurs under 2015 och blev något av en överraskning för staten. Finansdepartementet hade satt sin prognos på blygsamma 50 miljoner kronor för förra året.

– Det har inte gått att få fram de här uppgifterna, och det går inte att bygga en budget på gissningar. Därför valde man att göra en försiktig prognos, tror Kerstin Alvesson som är rättslig expert på Skatteverket.

Läs också: Skattesmäll för Kickstarter-kampanjer – nya regler för crowdfunding införs

På samma sätt finns det ingen prognos för hur mycket mer eller mindre pengar Sverige kommer att kunna tjäna på appmomsen på sikt.

– Om handeln med de digitala tjänsterna ökar, då kommer också de här intäkterna att öka, men det är bara gissningar, säger Kerstin Alvesson.

Appmomsen är ett brett begrepp som innefattar många olika typer av digitala tjänster. Mobilappar, dataspel och streamingtjänster är några, men Skatteverket kan inte utläsa hur mycket moms varje typ av tjänst bidragit med eftersom det inte specifieras.

De svenska konsumenterna har redan tidigare betalat moms på sina appköp, men då har pengarna hamnat i det land där verksamheten ligger. Många som säljer digitala tjänster har därför placerat sin verksamhet i länder med låg moms, som Luxemburg, något de inte kommer att ha glädje av längre.

Samtidigt som Sverige får in mycket pengar via appmomsen, betalade Sverige ut cirka 128 miljoner kronor till andra EU-länder för digitala tjänster som sålts härifrån.

Läs också: Smarta klockor och armband är för fula för att slå igenom

Den stora skillnaden mellan hur mycket momspengar som betalas till Sverige, och hur mycket som betalas ut beror inte nödvändigtvis på att våra appar säljer dåligt. När svenska appar säljs via Apple eller Googles butiker räknas det inte som att de sålts från Sverige.

– Vi vet att vi har många duktiga apptillverkare i Sverige, men i och med den förordning som gäller inom EU är det marknadsplatserna som räknas som säljarna, inte våra lokala apptillverkare, säger Kerstin Alvesson.

Fakta

Sedan den första januari 2015 måste företag inom EU som säljer digitala tjänster betala moms i landet där köparen finns.

Företagen registrerar försäljningen i ett nytt system som heter MOSS (Mini One Stop Shop), och enligt Skatteverket är alla branschens stora aktörer och majoriteten av de mindre företagen anslutna.