Dynamics

När Dynamics AX blir en molntjänst så ligger inte fokus på nya sätt att hantera fakturor, utan på ett nytt användargränssnitt:

– Användargränssnittet har skrivits om med html 5 och är mer intuitivt. Systemet kan användas mobilt och på olika enheter, säger Mariette Larsson, ansvarig för affärssystemen i Dynamicsfamiljen på Microsoft i Sverige.

Bland andra nyheter märks bättre integration med Microsofts lösningar för säkerhet och dataanalys, i det senare fallet till exempel Power BI och maskininlärning. Molntjänsten lanseras i dag på Microsofts molnplattform Azure, i 137 länder, på 40 språk.

Microsoft påtalar också att det finns ett femtiotalanpassade branschlösningar från partnerföretag, och att ytterligare fler än 100 är under utveckling. Exempel på branscher är detaljhandel, tillverkning och finans.

Dynamics

I höst ska det komma en traditionell ny version av Dynamics AX, avsedd för installation lokalt hos kunderna. I enlighet med Microsofts övergripande strategi lyfts hybridlösningar fram, i vilka både publika moln och lokala installationer ingår.

Om Dynamics AX körs som en molntjänst blir det lättare att testa nya lösningar. I stället för att köra i gång fler servrar i egna datacenter kan kunderna snabbt starta nya instanser på Azure. Det bör underlätta både implementationer av nya funktioner och integration med andra applikationer.