Så, hur kan det bli så här illa? Några av orsakerna bakom problemen är att socialtjänsten sällan har inflytande över hur it-stödet ska utformas och att beställarkompetensen på kommunerna är för dålig.

– Kommunala chefer på den tekniska sidan har överlag ett inflytande över utveckling och inköp av verksamhetens it-system. Men för socialtjänsten är det inte så. Bara runt 20 procent av cheferna där har möjlighet att påverka eller vara med och utveckla nya it-system eller involvera medarbetare, säger Carola Löfstrand på Vision.

Upphandlingsenheterna på kommunerna är heller inte specialiserade på it-system utan köper in allt från pennor till placeringar på hbv-hem.

– Det gäller att ha en förståelse för att it-miljön i olika kommuner kan se väldigt olika ut och att vara grundlig med att skatta behov och ta referenser.

Läs också: 4 miljarder i potten när staten letar leverantörer av datacenter

Bara för att en annan kommun tycker att ett stöd fungerar bra är det inte bara att köra. Först måste man fundera över vilka andra system som det aktuella it-systemet pratar med där och vilka deras behov är och jämföra med hur det ser ut i den egna kommunen, säger Carola Löfstrand.

– Mycket handlar om att få processerna att fungera i hela kedjan – upphandla, utvärdera, åtgärda och involvera användarna i hela processen.

Hon uppmanar kommunerna att ta vara på socialsekreterarnas idéer och erfarenhet när de upphandlar system genom att exempelvis genomföra it-skyddsronder.

– Kanske finns det också saker som kan åtgärdas med en gång. För alla vill vi att it-systemet ska vara oljan i maskineriet – inte gruset, säger hon.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Tieto, CGI, Pulsen, ILab och Deloitte har tillsammans mer än 90 procent av marknaden när det gäller verksamhetssystem för kommuner. De nuvarande systemen utvecklades till stor del under 1990-talet och över tid har ny mjukvara lagts till plattformarna för att möjliggöra olika webbtjänster. 
De dominerande systemen är Procapita från Tieto, Treserva från CGI, Magna Cura och Combine från Pulsen, Viva från ILab och Siebel CRM från Deloitte. 
Källa: It-standardisering inom socialtjänsten, E-delegationen 2013