Affärssystemet är en av viktigaste komponenterna i ett företag. De senaste åren har fler leverantörer börjat erbjuda prisvärda alternativ i molnet. Det har lockat många småföretag, men hos storföretagen har affärssystemet som molntjänst ännu inte slagit igenom.

Det är en så pass viktig och komplicerad komponent hos ett företag att många tvekar att outsourca det endast av den anledningen. I ett stort företag är det ofta inarbetat under lång tid och innehåller många olika undersystem som skulle behöva flyttas. Rädslan för att en eventuell migration till molnet skulle innebära stora avbrott är hög.

Läs också: Assa Abloy storstädar bland sina system

Nu är en förändring i sikte. Enligt en undersökning från Forrester Research, som Networkworld har tagit del av, är utvärderar flera storföretag att flytta affärssystemet till molnet. Flera leverantörer börjar dessutom investera stort i funktioner som framförallt riktar sig till multinationella företag.

I undersökningen har 770 it-beslutsfattare i företag i Europa och Nordamerika tillfrågats. För fyra år sedan uppgav endast 12 procent att de redan körde molnbaserat affärssystem, eller planerar att göra det inom två år. Nu har andelen stigit till 35 procent.

Än så länge är det mindre företag som står för merparten av ökningen, men de stora företagen börjar nu röra på sig. Paul Hamerman, huvudanalytiker på Forrester, förutspår att en tredjedel av storföretagen kör ett molnsystem år 2018.

– Det funktionella spannet är fortfarande för litet i de molnbaserade lösningarna. Dessutom kräver multinationella företag mycket konfigurationsmöjligheter och att kunna utöka systemet för sina egna, specifika behov. Det börjar nu utvecklas mer och mer, säger Paul Hamerman.

Huruvida de stora företagen verkligen kommer gå över till system i molnet avgörs av många faktorer. Svårigheterna att migrera de stora systemen är den största tröskeln, men för att företagen ska vilja lägga ner tid och resurser på en övergång måste det även finnas fördelar och effektivitetsvinster att göra.

Läs också: Vodafone visar vägen för teleoperatörerna med stor molnsatsning

Alla har sina egna förutsättningar, men en vanlig anledning att outsourca är att göra sina system mer enhetliga. Ofta kan stora företag ha en mängd olika applikationer att hantera från olika leverantörer i ett slags lapptäcke.

Ett exempel är SFX Entertainment, ett USA-baserat företag som producerar event. De senaste tre åren har företaget växt snabbt och dessutom förvärvat omkring 20 andra företag. Förutom de anställda fick de även ett stort antal underleverantörer på köpet med olika applikationer.

– Vi valde ett molnbaserat affärssytem för att migrera från 15 olika system till ett enda, säger Madhu Madhavan, finansdirektör på SFX Entertainment.