Konsultbolagen har haft oerhört svårt att få upp priserna under en lång period. Pressade av stora globala outsourcingbolag har de fått se den generella prisutvecklingen stå och stampa under det senaste decenniet.

Men nu talar allt fler om ett trendbrott – att priserna vänder upp.

Senaste exemplet är konsultmäklaren Eworks årliga rapport över konsultmarknaden. Nästan hälften av konsulterna i undersökningen, 42 procent, har höjt sina timpriser senaste året. Detta innebär att snittpriset nu ligger på 887 kronor per timme.

Zoran Covic, vd för Ework, säger att de kunnat se trenden med höjda konsultpriser under de senaste sex till åtta månaderna.

– Det beror på att det är oerhört högt tryck på konsulttjänster, framför allt i Mälardalen, Stockholm och Västsverige. Det avspeglas i konsultpriserna. Industrin går bra, hela Sveriges ekonomi går bra och de stora svenska företagen startar många projekt nu. Det tyder också på att timpriserna fortsätter uppåt.

Läs också: Prispress har gjort Ework störst i Sverige – "vi ska fortsätta växa"

Är det några särskilda områden de här projekten startar upp inom?

– Det är bred front, några exempel är projektledare och konsulter inom mobilutveckling.

Hur påverkar de ökade priserna beläggningen?

– Hittills har konsulterna haft så stor efterfrågan på sina tjänster att det inte märkts av någon negativ effekt på beläggningen.

Vidare konstateras att en tredjedel av de tillfrågade svarar att de ligger på timpriser mellan 850 kronor och 1050 kronor. Gruppen med de lägsta arvodena, under 650 kronor, har minskat från 22 till 16 procent under året, enligt undersökningen.

På köparsidan tycker Apotekets cio Elisabeth Stjernstoft att det fokuseras för mycket på timpriset från leverantörernas sida.

– Jag förväntar mig fortsatta rationaliseringar, och jag tycker att konsultbolagen borde titta mindre på timpriset och mer på intäktsfaktorn, det vill säga timpriset gånger debiterade timmar. Det visar om de har nöjda kunder som kommer tillbaka och vill ha större projekt.

Så konsultbolagen börjar i fel ände när de talar om timpriser?

– Ja absolut. Som sagt förväntar jag mig fortsatta rationaliseringar.

Upplever ni att det är svårare att få tag på duktiga konsulter i dag?

– Nej det tycker jag inte. I alla fall Apoteket har inga problem, men det kanske beror på att vi har ett starkt varumärke, och att det är många som söker sig till oss.

Läs också: Här är kurvan som visar hur dåligt den svenska it-konsultbranschen mår

– Sedan har vi ökat vår offshoring senaste åren, som många andra – det är mer kostnadseffektivt men det ger också mer resurser.

Undersökningen Eworkbarometern bygger på svar från 1902 konsulter och konsultchefer i Norden varav 72 procent är svenska.