Det främsta argumentet för Oracles Cloud Machine är att det handlar om en lösning för att skapa privata moln som ger exakta, verkligen exakta, kopior av Oracles publika molnplattform.

Men det här är väl inget nytt? Till exempel Microsoft har väl redan ett sådant här erbjudande?

– Till att börja med måste du köpa Microsofts lösningar för privata moln från Dell eller HP, alltså från en tredje part. Du får inte samma administrationslösningar som med Microsofts publika moln och inte samma upplevelse, säger Amit Zavery, chef för Oracles molnplattform.

Under en intervju med Computer Sweden framhåller Amit Zavery gång på gång att Oracle med Cloud Machine erbjuder exakt samma molnlösningar publikt och privat.

Vad är grejen med det?

Amit
Amit Zavery.

– Alla lösningar måste vara exakt de samma för publika och privata moln, annars blir det en mycket hög kostnad för att flytta bearbetning mellan dem, till exempel för att köra tester, säger Amit Zavery.

Som exempel på vad som behöver vara likadant nämner han versioner för alla mjukvaror, till exempel mellanprogram. Om man ska bli filosofisk handlar det om att privata moln ska bli till utökningar av det publika, eller tvärtom. Eller för att uttrycka det annorlunda, man kan skapa hybridmoln med exakt samma beståndsdelar oberoende av var hårdvaran finns.

Och här kommer nästa stora försäljningsargument från Oracles sida. Det är Oracle som äger och installerar hårdvaran, samt administrerar hårdvaran och den mjukvara som behövs. Men trots det ska kostnaden för att använda tjänsterna i ett privat moln med Cloud Machine vara den samma som om de används i Oracles publika moln. Kunderna betalar för användningen, inte för mjukvarulicenser. Kunderna står för lokaler och allt som hör till dem, som internetanslutning.

Läs också: Amazon flyttar databaser till molnet med turbofart

Det låter som om det kan bli dyrt för Oracle, till exempel att skicka ut servicetekniker mitt i natten till kundägda datacenter.

– Vi har automatiserat mycket och kan fjärradministrera hårdvara. Storskaligheten gör att det går. Fast visst får vi ta en viss extra kostnad för att installera hårdvara i kundernas datacenter.

Cloud Machine lanseras i dag i USA och i större delen av Europa. I Sverige ska det gå att teckna upp sig ”om några veckor”, alltså i april. Det som ingår i Cloud Machine är Oracles Database Cloud (databastjänst), Java Cloud och Integration Cloud, samt infrastrukturtjänster, till exempel lagring. Oracle aviserar flera lösningar av samma typ framöver, till exempel för big data.

Cloud

Bland flera tänkbara användningsfall för Cloud Machine nämner Oracle utveckling och test, till exempel av helt nya applikationer. Ett annat exempel är integration mellan molnlösningar och lokala lösningar.

Läs också: Javaevangelist lämnar Oracle för att ”rädda Java”

Men Amit Zavery, innebär inte den här molnsatsningen att vinstmarginalen sjunker för Oracle?

– Jag är inte rätt kille att svara på det, säger Amit Zavery.