Det våras för konsulterna. För första gången på länge är det nu många som höjer sina timtaxor, som CS skrev i veckan.

Och om det nu kostar mer kan det ju vara på sin plats att försäkra sig om att man får vad man betalar för. Så vad är det viktigaste för en konsultköpare att kolla upp innan en konsult plockas in?

Peter Bruzzese har sex gånger utsetts till Microsoft MVP (most valuable professional) och skrivit ett dussin böcker. I en krönika i Infoworld listar han de absolut viktigaste punkterna du ska tänka på när du anlitar en konsult för att arbeta med din it-miljö.

Läs också: Stort trendbrott: Nu ökar konsultpriserna igen

  1. Du måste få det bekräftat att det de säger om sina färdigheter överensstämmer med verkligheten. Det är du som betalar och då måste du veta att du får det du betalar för. I detta ingår både att höra om den faktiska planen som den nya konsulten har och att kolla upp referenser. Det behövs flera referenser – inte bara namn utan också nummer att ringa. Om referenserna har goda erfarenheter har de inga problem att berätta. Se till att du får detaljer från dem.
 
  1. Betala inte för konsultens nya Ferrari. Allt för ofta blir du överdebiterad av konsulter som vill göra ett klipp. Gör din hemläxa här också. När du väl sätter igång med ett konsultteam så förvissa dig om att deras arvoden är vettiga för jobbet de är satta att göra. Det är särskilt viktigt med deadlines och att det får ekonomiska konsekvenser om de inte hålls, särskilt på större jobb. Du vill inte bli förloraren som betalar för förseningar och misstag som någon annan gör.
 
  1. Se till att behålla kontrollen utan att vara i vägen. Det finns inget värre än att ha en konsult som generar dig inför dina chefer genom att få dig att se vilsekommen, inkompetent eller oengagerad ut. Du måste veta vad som händer i din miljö och du måste vara den som sköter kommunikationen mellan din konsult och dig, och mellan dig och dina chefer. Tyvärr är det vanligt att konsulter viskar i örat på ledningen om it-avdelningens ”problem” i hopp om att få fler jobb.