De kommunala skolorna i Flen flyttade över till Google Apps for Education redan i augusti och för några veckor sedan började de runt 1 500 som arbetar med administration i Flens kommun att arbeta i Google Apps Unlimited. Men det är bara de första stegen i Flens flytt till molnet. Hela infrastrukturen ska flytta efter.

– Vi har påbörjat processen att växla ut alla våra ålderdomliga system och dragit igång en upphandling av dem, säger Urban Bertling, it-chef i Flen.

– Det är ett stort förändringsarbete som ställer om vårt sätt att tänka och öppnar upp mot fler tjänster. Kommunen är ju i princip ett stort administrativt kontor som har ett stort ansvar mot medborgarna. De behöver få bättre och bättre service.

Läs också: Storföretagen ratar Googles moln. Vad kan Google göra för att ändra på det?

Han hänvisar till den avsiktsförklaring som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och staten gemensamt gjort.

– Där säger de att kommunerna ska digitaliseras i snabb takt och det här är början på det.

Den nya molnbaserade infrastrukturen skapar en öppen miljö där de blir betydligt enklare att få fram nya webbtjänster enligt Urban Bertling.

– Api:erna är öppna och kan kommunicera med allt och alla i omvärlden. 

Urban Bertling, it-chef i Flens kommun
Urban Bertling, it-chef i Flens kommun. Foto: Sentensia

Dessutom räknar Flen med att spara stora pengar på flytten till Google – runt tre miljoner kronor per år.

– Det är snarast lågt räknat så det kan bli mer. Framför allt handlar det om sänkta licenskostnader, säger han.

Totalt lade kommunen knappt 17 miljoner kronor på it och telefoni förra året.

Läs också: Apple köper molntjänster för miljarder från Google – flyttar från Amazon

När överflyttningen är klar om mellan tre och fem år kommer bara ett system att ligga kvar hos kommunen – katalogtjänsten där identiter och behörigheter hanteras.

– Den behåller vi. Det är bland annat kopplat till vårdens kataloger och där krävs att vi har det i egna strukturer.

Under åren har Datainspektionen slagit ner på flera kommuners avtal kring molntjänster men Urban Bertling ser det som ett avslutat kapitel.

– Molnleverantörerna har anpassat avtalen till det regelverk som finns. Sedan är det ju en föränderlig värld så diskussionerna pågår hela tiden. Och när EU:s lagstiftning förändras så kommer de att behöva anpassa avtalen till det, Men jag ser inte vår övergång som särskild komplicerad i det avseendet.

Hur har ni funderat kring säkerheten? 

– Det handlar mer om hur vi arbetar på insidan. De gigantiska datacentren i andra änden är otroligt säkra. Så det mesta handlar om säkerheten lokalt, att ha säkra och bra inloggningar. Och där har vi våra egna katalogtjänster och kan styra allt i botten. Det känns tryggt.