Post- och telestyrelsen, PTS, har tittat på fyra fall mellan mitten av december och början av februari där Bahnhof inte lämnat ut uppgifter om abonnemang som Polismyndigheten begärt.

Bahnhof har motiverat sin vägran med att man enbart lämnar ut uppgifter om abonnemang om det finns misstanke om ett allvarligare brott och har hänvisat till EU-domstolen.

Operatören har infört en rutin där Polismyndigheten fått fylla i vilken brottsmisstanke det handlar om och inte behandlat det om straffpåföljden legat under sex månader.

Läs också: PTS: "Operatörerna ska lämna ut uppgifter"

Men Bahnhofs tolkning av det juridiska läget håller inte enligt PTS. EU-domstolen har uttalat sig om kraven kring lagring och hur de ska utformas. Men här handlar det, enligt PTS, om Bahnhofs skyldighet att lämna ut uppgifter som finns hos företaget, och inte om Bahnhofs skyldighet att lagra trafikuppgifter.

Bestämmelsen i Lagen om elektronisk kommunikation är nämligen ”inte direkt kopplad till skyldigheten att lagra trafikuppgifter m.m. utan stadgar en skyldighet för operatörer att lämna ut de uppgifter om abonnemang som operatören faktiskt har, oavsett om operatören innehar dessa på grund av lagringsskyldigheten eller av annan anledning”, skriver PTS i sitt föreläggande.

Läs också: Nytt bråk mellan Bahnhof och polisen om datalagrade kunduppgifter

Nu måste Bahnhof lämna ut uppgifterna senast den 7 april annars väntar ett vite på fem miljoner kronor.

Här finns hela PTS föreläggande.