Det satsas betydande resurser på digitala verktyg och tjänster som ska effektivisera verksamheten hos svenska företag. Företagsledare menar att digital transformation är viktigare än någonsin och att det är en förutsättning för en effektiv och lönsam verksamhet. It och teknik möjliggör det som vi, för bara några år sedan, inte trodde var möjligt och it-avdelningarna får större roll och ansvar.

Men är det verkligen upp till it-avdelningen att leda den digitala utvecklingen i organisationen?

Nyligen utförde VMware en undersökning som tydligt visar hur viktigt det är med alla anställdas digitala färdigheter i en organisation, inte bara it-avdelningens. Undersökningen visar att två tredjedelar (66 procent) av de anställda anser att en förbättrad digital kompetens skulle kunna ge företaget en konkurrensfördel och öka företagets vinst.

Läs också: "Copyswede står ensam som försvarare av den förlegade kopieringsavgiften"

Lusten att lära sig är stor – undersökningen visar att de anställda, oavsett ålder, vill utveckla sina digitala färdigheter och är dessutom villiga att använda sin lediga tid för att lära sig mer.

Men vad gör företagsledarna åt detta? Trots detta erkännande bland de anställda visar siffrorna att företagen inte uppmuntrar nya sätt att arbeta på och inte låter de anställda dra nytta av sina digitala färdigheter i sitt dagliga arbete.

Mindre än hälften av de tillfrågade i undersökningen tror att de kan utnyttja sin digitala kompetens inom verksamheten och många pekar på att de saknar direktiv från ledningen att digital kunskap och utveckling är en prioritet.

Då ställer jag mig frågan varför företagen inte tar sitt ansvar och utnyttjar sina anställdas digitala kunskaper, när digital transformation står högst upp på agendan? De flesta respondenter i undersökningen tror att det handlar om att "digital" inte är en del av deras arbetsbeskrivning, att det saknas en öronmärkt budget och att det inte heller finns tillräckligt med stöd att hämta från it-avdelningen.

Teknik är en integrerad del av vår vardag och vi ser hur den tar över fler och fler uppgifter med hjälp av artificiell intelligens och algoritmer. Tekniska förbättringar gör entré på arbetsplatsen med full fart, en global utveckling som ställer enorma krav på kompetens. Dessutom skapar framtidens teknik helt nya branscher och arbetsrutiner.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.


Det borde vara en självklarhet för svenska företag att även ligga i framkant när det kommer till detta och de borde förstå hur teknik kan underlätta arbetet om den används på rätt sätt. Genom utbildning och utveckling av de anställdas digitala kompetens, kan vi utnyttja alla möjligheter som tekniken ger oss.

Men – en bra digital utveckling sker inte över en dag. En förändring måste initieras från ledningsnivå och engagera hela organisationen, bara då kommer företag kunna utnyttja dessa talanger och förverkliga sina anställdas potential. En nyligen gjord kartläggning, som DI Digital har genomfört, visar alarmerande siffror på att det endast är två av tio styrelseledamöter som besitter digital kompetens.

Läs också: ”Svenska företag tar inte hotet om ddos-attacker på allvar”

Det investeras enorma belopp i olika digitaliseringsprojekt inom både privat som offentliga sektor, men det håller inte om fokus enbart ligger på tekniken och utbildningen av anställda kommer i andra hand – det fungerar inte så.

En framgångsrik digital omvandling i ett företag formas av kultur, människor och kompetens med en tydlig strategi. Företagen skulle göra klokt i att investera i digital talang när de ska samla nyckelpersoner och kunskap som kan hjälpa organisationen att utvecklas och engagera kunder.

Det kommer att påverka företagets resultat positivt på lång sikt.

Per Gustafsson
landschef på VMware i Sverige och Baltikum