Du har säkert inte missat att det varit en massa rapportering om och intresse för att något som heter Bash ska finnas inbyggt i kommande uppdateringar av Windows 10. Så, undrar vän av ordning, vad är Bash?

Bash är främst två saker: en kommandotolk (kallas ibland skal) och ett språk vars kommandon tolkas av kommandotolken. Som många andra mjukvaror är dess namn en ordvits, se faktarutan.

Läs också: ”Linux i Windows vänder upp och ner på it-världen”

Enkelt uttryckt innebär kommandotolk oftast att man skriver ett kommando vid en textprompt i ett terminalförnster, trycker på Enter och sedan utförs kommandot av kommandotolken. Som Dosprompten förr i tiden. Ett kommando som körs av Bashtolken skrivs, så klart, med det språk som kallas Bash. Det går att sammanfoga flera Bashkommandon till skript som lagras i textfiler. Filerna kan tolkas av kommandotolken och dess kommandon utföras i sekvens.

Vad kan Bashkommandon, och skript, användas till och hur ser de ut?

Det grundläggande användningsområdet för Bashkommandon är att interagera med operativsystemet, det vill säga i de flesta fall någon Linuxdistribution, men i framtiden även Windows. Att interagera med operativsystemet innebär till exempel att söka efter hantera och filer, till exempel för säkerhetskopiering.

Video: Så här kommer du igång med Bash i Windows 10:

Men i princip går det att göra det mesta med Bash som går att göra med många andra programmeringsspråk, till exempel göra beräkningar, söka efter och sortera information, ge värden till variabler, ändra konfigurationen för operativsystemet, och så vidare. Språket som används i Bash har vanliga beståndsdelar som if-satser, slingor (loopar) som for och while, funktioner, men även sådant som är lämpligt i dess egen miljö, till exempel enkla textbaserade menyer.

Läs också: Så ska Microsoft integrera Linux och Bash i Windows 10

Två viktiga begrepp för att skriva Bashkommandon är redirect och pipe. Redirect innebär att utmatning kan omdirigeras. Typexemplet är att utmatningen från Bashtolken som normalt visas i terminalförnstret i stället sparas i en fil. Pipe innebär, enkelt uttryckt, att utmatningen (resultatet) från ett kommando blir inmatning till ett annat kommando. Det innebär att det blir enklare att skriva längre sekvenser av kommandon som hänger ihop.

Ta beståndsdelarna ovan, krydda med lite fantasi, och det är lätt att se att Bash kan användas till mer än ren systemadministration. Om det är lämpligt i vissa fall kan förstås diskuteras. Ett exempel skulle hur som helst kunna vara dataanalys.

Den största praktiska konsekvensen av att Bash blir enkelt tillgängligt på Windows lär bli att många användbara skript för systemadministration kan anpassas för Windows.

Här finns en introduktionskurs i Bash.

Fakta

Namnet Bash står för Bourne-again shell. Ordvitsen i det är att det skapades som en ersättare för kommandotolken Bourne som var mycket populär i Unixvärlden 1989 när Bash lanserades.