Trots att Sql Server 2005 är en snart elva år gammal mjukvara så blir konsekvenserna allvarliga när supporten upphör. Enligt analysföretaget IDC:s senaste undersökning körs Sql Server 2005 på 800 000 servrar runt om i världen.

Att supporten upphör får främst två allvarliga konsekvenser. För det första uppstår kompatibilitetsproblem och för det andra, och allra allvarligast, så kommer det inga nya patchar för säkerhetsproblem.

– Jag känner till företag i Sverige som hanterar känslig information på äldre versioner av Sql Server. Jag skulle säga att det är ett stort problem, det är rätt många som kör Sql Server 2005. Vi installerade den versionen hos en kund nyligen, säger Steinar Andersen, teknikchef på Sql Service Nordic, ett konsult- och driftföretag som är specialiserat på Sql Server.

Läs också: Microsofts hårdsatsar på open source – nu kommer SQL Server till Linux

Att säkerhetspatchar upphör innebär en risk att ett företags databaser exponeras för intrång och informationsstölder.

Kompatibilitetsproblemet är tvådelat. Det gäller dels kod som körs i databasen, så kallade procedurer, dels källkod för applikationer som använder Sql Server 2005.

Hur stora problem handlar det om?

– Det är inte så stora skillnader mellan 2005 och senare versioner, men det finns skillnader och man måste verifiera att koden fungerar med en nyare version, säger Steinar Andersen.

Det blir alltså till att dra i gång projekt för att verifiera procedurkod, med allt vad det innebär av kostnader, deadlineångest och svårigheter att rekrytera personal.

– Skillnaderna för koden i procedurer gäller mindre saker. De stora problemen finns om man har använt odokumenterad funktionalitet som fungerade i 2005-versionen eller funktionalitet som var på väg att tas bort redan när den versionen kom, säger Johan Åhlén, egen företagare och välkänd Sql Server-expert.

Men det stora problemet vad gäller kompatibilitet gäller applikationer som utnyttjar Sql Server 2005. Det handlar dels om att applikationer anropar procedurer som inte fungerar, dels om att applikationer gör direkt anrop till databaser, så kallade sql-anrop.

– Det handlar ofta om gamla applikationer som används av få, men har viktiga funktioner. Man kanske inte ens har kvar källkoden till en sådan applikation och även om man har det är det ingen som vet hur koden är konstruerad, säger Magnus Mårtensson, konsult på Loftysoft.

Återigen blir konsekvensen att det krävs jobbiga projekt för att säkerställa att allt fungerar.

Varför hamnar vissa användare i den här situationen?

– Man har vetat länge att slutet på supporten kommer, men skjutit på uppgraderingen av olika anledningar, säger Steinar Andersen.

Läs också: Kackerlackor och grafikprocessorer väcker nytt liv i relationsdatabasen

Ett skäl är att flera applikationer är beroende av varandra. Det går inte att uppgradera applikation A till en nyare version av Sql Server eftersom den inte är certifierad för en sådan. Följden blir att applikation B inte heller uppgraderas, för att man inte vill ha it-miljöer med flera versioner av Sql Server, och så vidare. Kontentan blir att man till slut sitter med flera applikationer och kanske flera databasservrar som behöver uppgraderas.

Det kanske minsta problemet i sammanhanget är uppgraderingen av själva databaserna och de servrar som de körs på.

– Vi ger alltid våra kunder rådet att köra på en så ny version av Sql Server som möjligt. På så vis minskar man antalet uppgraderingar i framtiden och kan dessutom dra nytta av nya funktioner, säger Steinar Andersen.

Fakta

När kunder ska uppgradera Sql Server erbjuds ofta möjligheten att välja en äldre version än den allra senaste, vilket kan göra uppgraderingen enklare. Men det kan vara värt att tänka på att supporten för Sql Server 2008 upphör i juli 2019.