I ett öppet brev till svenska politiker ger nu Daniel Ek och Martin Lorentzon sin bild av vad som krävs för att underlätta för nya svenska it-bolag. För dem är det i grunden en fråga om var tillväxten i landet kommer ifrån. Är det enbart traditionella företag som ska stå för tillväxten, eller ska den även komma från snabbväxande teknikbolag?

Deras svar är så klart att även nya bolag kan och ska bidra. Men för att det ska vara möjligt anser de att förutsättningarna i Sverige måste förändras. I brevet radar de upp en rad hinder de tycker står i vägen. Ett av dem handlar om utbildningssystemet.

Läs också: Utvecklare! Tänk inte på hur du skriver kod – utan på hur du läser den

”Behovet av programmerare och utvecklare är enormt och därför måste vi helt enkelt utbilda fler. Det är avgörande för Göteborg och Stockholms förmåga att behålla och ta vara på det momentum vi har”, skriver de i brevet.

Men det räcker inte att fler studerar ämnet på universitetet. De tycker också att programmering måste in tidigare i grundskolan, för att inte gå miste om de talanger som finns. Och för att få fler kvinnor intresserade.

”Det är fortfarande obligatoriskt med slöjd i den svenska skolan, men inte med programmering”, skriver de.

Under de kommande åren kommer Spotify att rekrytera tusentals personer. Daniel Ek och Martin Lorentzon skriver att de gärna vill anställa i Sverige, men om hindren kvarstår säger sig tvungna att flytta delar av verksamheten utomlands.

Övriga hinder i vägen är tillgången på bostäder, då i synnerhet hyresrätter, och svårigheter att göra medarbetare till delägare via personaloptioner. Gällande bostäder anser de att man inte kan ställa krav på unga människor, som ofta är nyinflyttade från andra länder, ska köpa en bostadsrätt. Skattestrukturen och hyresregleringen står ur deras perspektiv i vägen för en flexibel hyresmarknad och nybyggnation.

Läs också: Nu börjar Sverige dala på EU:s digilista – åtgärder krävs för att öka farten

Spotify vill med personaloptioner locka till sig ny personal. Och visserligen ställer sig en ny utredning positivt till att medarbetare på detta sätt äger en del av företaget. Men det ska bara gälla företag under 50 anställa, som är max sju år gammalt och bara gälla vissa branscher. Villkor de båda grundarna ställer sig kritiska till.

Kraven är inte nya och de har lyfts fram av branschorganisationer vid flera tillfällen och i prognoser från Arbetsförmedlingen. Det brevskrivarna säger är att det nu krävs att politikerna går från ord till handling.