26 maj är det dags för konferensen Foss North i Göteborg. Den arrangeras av föreningen Foss-gbg. Målet är att samla ett hundratal besökare från Norden för att lyssna på föredrag med teknisk inriktning om fri och öppen mjukvara.

– Syftet är att samla olika communities. Arbetet med öppna och fria mjukvaror pågår ofta på isolerade öar utan kontakt med varandra. Det finns mycket att lära av varandra, inte minst mellan olika branscher, säger Johan Thelin som är aktiv i Foss-gbg och till vardags arbetar som systemarkitekt på Pelagicore.

Ett exempel på innehåll på Foss North är Linuxprofilen Alessando Rubinis föredrag om tidssynkronisering i mjuk- och hårdvara.

– Tidsaspekter är till exempel applicerbara i alla nätverk, säger Johan Thelin.

Ett annat exempel är Daniel Stenbergs föredrag om bland annat http/2. Förhoppningen är att föredrag av den här typen ska underlätta för utvecklare att återanvända problemlösningar.

Verksamheten för Foss-gbg i övrigt kretsar kring månatliga träffar, med 20 - 40 deltagare. Sist var fokus till exempel på öppna processorer.

Fakta

Förkortningen Foss står för free and open source software, fri och öppen mjukvara.