Nästa år införs en ny lag som innebär att alla som driver taxiverksamhet måste föra över data från varje fordons taxameter, trådlöst och digitalt, till redovisningscentraler som ska byggas upp.

Därifrån ska Skatteverket sedan kunna gå in och hämta uppgifter för att stävja att det fuskas med skatten.

– Det här innebär ju en helt ny marknad för it-leverantörer, säger Claudio Skubla, som är förbundsdirektör på Taxiförbundet. Det är data från 16 100 fordon, som ska rapportera varje vecka. Det är uppgifter om vem som kört bilen, hur mycket den rullat och hur mycket som betalats per kilometer.

– De här uppgifterna har ju funnits tidigare, men det har inte funnits några krav på att spara dem.

Grundvillkor som krävs för att få driva de här redovisningscentralerna är bland annat företaget kan visa att det har teknisk utrustning som kan ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter på ett säkert sätt – och att det finns teknik för att lagra uppgifterna i sju år och föra över dem till Skatteverket på begäran. Den tekniska utrustningen måste vara certifierad – något som certifieringsorgan som är ackrediterade av myndigheten Swedac arbetar med.

Läs också: Delningsekonomin skakar om allt fler branscher. Men vad händer med jobben i Uber-samhället?

Överföringen av data till redovisningscentralen ska ske en gång i veckan.
Den myndighet som arbetar med uppförandet av redovisningscentralerna är Transportmyndigheten. Ola Jensen som är projektledare tror att de företag som erhåller certifikat för utrustning till redovisningscentraler i första hand är de som utvecklar teknik runt taxametrar i dag.

– Därefter kan man tänka sig att de ingår samarbete med andra leverantörer för att sköta lagringen av all data. De måste ju kunna ta emot informationen, lagra den och skicka den vidare. Men hur ett sådant samarbete går till är en branschfråga. Men vi har uppmuntrat teknikutveckling och att till exempel molnbaserade lagringstjänster används.

Från den 1 januari 2017 är det möjligt att ansöka om tillstånd att driva en redovisningscentral. I maj träder sedan den lagändring i kraft, då taxibolagen blir skyldiga att lämna ut uppgifter från sina taxametrar.

Det bakomliggande skälet till att den nya lagen och därmed de nya systemen ska införas är att det funnits problem med skattefusk i taxinäringen. Framför allt är det problem med oredovisade inkomstuppgifter.

– Vi har jobbat aktivt med taxibranschen sedan 2006. Det finns en illojal konkurrens och det behövs bättre kontroller för detta. Hittills har det inte funnits några krav på att man måste spara de här uppgifterna, men det förändras nu med den här lagen, säger Lise Pripp som är projektledare på Skatteverket.

Läs också: Bottar är de nya apparna – därför pratar alla om nya plattformstrenden

Claudio Skubla hoppas på stort intresse från it-branschen att utveckla lösningar för detta.

– För oss är det viktigt att det här fungerar och att det kommer en tillgång på lösningar. De stora aktörerna har säkert upparbetade kontakter med it-leverantörer. Men det finns många aktörer i taxibranschen, allt från storstad till glesbygd – det är en väldigt brokig bransch – och alla kommer att behöva tömma och spara uppgifter ur taxametern.