Handelsbanken reserverar 700 miljoner kronor för att kunna förändra sin kontorsstruktur som en följd av digitaliseringen. Det framgår av den delårsrapport som presenteras i dag.

Enligt presschefen Johan Wallqvist görs förändringen för att kundernas beteenden förändrats kraftigt den senaste tiden – allt fler bankärenden utförs på nätet.

Läs också: Länsförsäkringar Bank kritar på storavtal med indiska TCS

– Vi har fått allt fler avancerade digitala banktjänster som också finns på mobilen och förändringen bland kunderna har gått fortare än vi kunde ana. Nu tar vi ett större grepp för att möta de förändrade behoven, säger han. 

johan wallqvist
Johan Wallqvist.

När kunderna sköter de flesta bankärendena själva minskar behovet av traditionella kontor och de närmaste åren räknar banken med att 50-60 kontor försvinner, något som framför allt kommer att märkas i storstäderna.

Men samtidigt som kunderna sköter sina bankärenden själva på mobilen eller datorn så ökar efterfrågan på mer kvalificerad rådgivning, därför utökar Handelsbanken den möjligheten framhåller Johan Wallqvist.

Läs också: Swedbank gör omstart efter haverierna – ny nätbank ska blidka kunderna

– Vi får tio stycken nya sådana kontor vilket gör att den kompetensen kommer närmare kunderna. Vid sidan av det fortsätter vi kontinuerligt att satsa på fler digitala tjänster, säger han.

Neddragningarna ska inte innebära direkta avskedanden utan det handlar om att erbjuda personalen andra jobb i banken eller olika pensionslösningar.