Vad har Tesla gemensamt med Facebook och Google? Ganska mycket kan man tycka. De är amerikanska, tekniktunga och har på kort tid gjort sig ett världsnamn. Men framförallt vill de förändra världen. De har en idé om varför de finns som attraherar både kunder och medarbetare. Det är något få lyckas med men skulle ha mycket att vinna på. Inte minst IT-bolag.

Fråga nyckelpersoner på ett stort företag om vad deras verksamhet handlar om och du får ofta lika många svar som antalet tillfrågade. Fråga sedan vilken vision som man arbetar mot – den vision som en kund eller ett nyrekryterat ess ska vilja ansluta sig till. Många gånger får du några fraser om att bli ledande i norra Europa eller att skapa värde för aktieägarna. Inte heller det känns ”på riktigt”, som något att brinna för.

Företagets existensberättigande är tyvärr ofta långt ner på agendan. Och orsaken är inte konstigare än att ledningen har fullt upp med att driva sitt bolag. Samtidigt skulle fler behöva förstå potentialen i den energi som frigörs när människor ger sig ut på en gemensam resa mot ett gemensamt mål. Lika många skulle behöva förstå risken i att tappa riktningen.

Läs också: "Lyckat byte av affärssystem har inget med leverantören att göra"

Några exempel från IT- och teknikbolag som tänker rätt: Facebook finns för att koppla samman hela världen, något som varit vägledande även efter börsnoteringen 2012. Google fortsätter målmedvetet arbetet med att organisera all världens information – även om nya moderbolaget Alphabet riskerar splittra grundarnas fokus. Tesla ser ut att göra allt rätt och är sannolikt ett av de mest syftes-driva företagen med ambitionen att rädda klimatet. Tre starka företag som alla förenas i tydliga syften, om än med olika utmaningar.

Det här är en artikel från Expert Network

Ett starkt identitetsarbete bygger på insikten om att ett företag behöver en mening och en riktning – och att den riktningen ska vara så inspirerande att både kunder och medarbetare attraheras och vill vara en del av resan. De produkter du utvecklar och marknadsför blir då en konsekvens av riktningen, snarare än tvärtom. Den arbetsplats du skapar blir även den ett sätt att styra skeppet mot målet, snarare än något som uppstår beroende på vilka du har ombord. Kanske är det extra viktigt för företag i IT-branschen som ibland är svåra att förstå – till och med för de egna medarbetarna.

Kärnan finns längst in i det som utgör svaret på frågan ”varför?”. Om detta finns många tankar, inte minst från Simon Sinek i hans läsvärda bok ”Start with why”. I grund och botten handlar det om den existentiella frågan om varför vi finns som företag. Börja där så kommer svaren på följdfrågorna ”vad?” och ”hur?” mycket enklare – det vill säga det som rör vilka produkter eller tjänster vi levererar och hur just vi gör det bättre än andra.

Fakta

Befattning: Marknadschef
Företag: Hypergene
LinkedIn: Robin Askelöf
Twitter: @askelof
E-post: robin.askelof@hypergene.se
Hemsida: www.hypergene.se
Expertområden: Marknadsföring, kommunikation, förändring, tillväxtbolag, varumärken.
Bakgrund: Har jobbat med kommunikation och varumärken i 16 år i flera branscher, mest inom it-branschen. Har lång erfarenhet av att driva förändringar – för egen kraft, genom coaching och träning av nyckelpersoner i förändringsarbetet.