Som Computer Sweden skrev i måndags så planerar hälften av företagen inom finansiella sektorn i Norden att outsourca mer av sin it-verksamhet. Det finns också exempel på att de så svårflirtade storbankerna börjat lägga ut sina kärnsystem.

Det här är en utveckling som sågas av branschveteranen Tomas Qviberg, vd på Konsultkompaniet.

Tomas Qviberg
Tomas Qviberg.

– Man måste i och för sig hålla isär två saker. Om bankerna outsourcar sina löne-, personal-, och ekonomisystem så har jag inga synpunkter på det. Men när det gäller de komplexa egenutvecklade kärnsystemen så kommer det inte att fungera. Det är för komplicerat, det kommer att bli dyrare, sämre kvalitet och ta längre tid.

Enligt Tomas Qviberg kommer företagen dels att drabbas av stora kompetensförluster om de lägger ut sin it, men de kommer också att få svårt att kommunicera med en extern leverantör och riskerar att få leva med stor personalomsättning hos denna.

Läs också: Bankernas motstånd mot outsourcing på väg bort – halva branschen tänker lägga ut

Qviberg befarar dock att företagsledningen förmodligen inte förstår det här – utan i vissa fall pressar på för att en outsourcing ska ske.

– Företagsledarna tror att det är kodschimpanser som försvinner. Men i själva verket försvinner en stor del av verksamhetskompetensen i en outsourcingaffär. I den bästa av världar arbetar it och verksamheten tajt ihop, och när it försvinner så tar de med sig 50 procent av verksamhetskompetensen.

– Om du tittar på en enterprisearkitekt på en bank som verkligen förstår verksamheten, så har denna minst 20 års träning. En hjärnkirurg har 5-10 års erfarenhet innan den börjar skära. En företagsledning har noll års erfarenhet inom it.

Dessutom, hävdar Tomas Qviberg, är bankernas system för komplexa för att outsourca.

– Ett inlåningssystem kostar en miljard att bygga, och det är en riktig soppa därunder.

Läs också: Bankerna i sikte för Avanade – fintech hett för Microsoft och Accenture

Så vad ska bankerna göra i stället, deras system är ju ofta väldigt gamla?
– Det är klart att någon gång måste de bytas ut – eller byggas om. Men det måste ske långsamt och göras internt.

Säger du inte det här för att en sådan ombyggnation skulle ge er som svenskt konsultbolag jobbet istället?
– Nej, tvärtom. De här outsourcingaffärerna ger oss mer jobb. Det är så mycket som behöver fixas. Jag säger det för att jag vill att vi ska ha starka konkurrenskraftiga företag i det här landet.

Tror du att det kommer några stora outsourcingaffärer inom bankvärlden nu inom kort?
– Jag vet ju att det är många företag i den här sektorn, här i Stockholm, som sitter och planerar att lägga ut sina system. Men det kommer att bli dyrt för dem.