Internet of things, IoT ger oss möjlighet att skapa tillämpningar som både förändrar vårt sätt att leva och hur vi gör affärer. Men för att området ska nå Gartners prognos på fler än fem miljarder uppkopplade enheter i slutet av 2016 krävs standardisering. Hur står det då till med läget för standardiseringen?

Diskussioner om standarder för IoT började på allvar under 2013. Möjligen var det för sent eftersom elektronikindustrin inte precis är känd för att sitta och vänta på att nya standarder ska utvecklas och ratificeras. Istället formeras, som så ofta händer när det blir tal om standardisering, olika allianser för att stödja deras respektive förslag. Under 2014 blev några av dessa standarder så mogna att man idag certifierar produkter även om det än så länge bara sker i liten skala.

Läs också: Tio heta teknikområden som kan vässa din kompetens

För att få IoT att fungera krävs att många olika teknologier samverkar, till exempel trådlös kommunikation, kommunikation med andra uppkopplade enheter, övervakning av enheter, datasäkerhet, datalagring, integration med andra system och användargränssnitt. En enda standard kommer inte att omfatta allt detta, lika lite som det finns en standard som täcker hur en bärbar dator fungerar.

Standarderna kan delas upp i fyra nivåer:

  • Applikationslagret som omfattar protokoll för att utveckla IoT-tillämpningar. Här utvecklas standarder av organ som The Internet Engineering Task Force (IETF), OASIS, Open Mobile Alliance (OMA) och World Wide Web Consortium (W3C).
  • Servicelagret som skapar ramverk för att bygga IoT-tillämpningar. Dessa ramverk utvecklas av allianser som oneM2M, Open Interconnect Consortium (OIC), Thread Group, Industrial Internet Consortium och AllSeen.
  • Nätverkslagret som utvecklar lösningar som optimerar nätverket för IoT.
  • Accesslagret som utvecklar kommunikationsteknologier anpassade för IoT. Dessa utvecklas av organisationer som standardiserar mobiltelefoni (3GPP), IEEE 802.11 (WLAN), 802.15 (Bluetooth) och andra.

Det blir många standarder. Enbart IEEE har över 350 standarder som berör IoT. Det blir helt omöjligt att täcka dem alla här. Vi fokuserar därför på servicelagret där mycket händer just nu och vars utveckling blir avgörande för framtidens IoT-tillämpningar.

Det här är en artikel från Expert Network

Thread Group
Thread är den yngsta av allianserna men kanske också den med mest driv just nu, inte minst tack vare uppbackning av Nest (som ägs av Alphabet som är Googles moderbolag). Man har över 80 medlemmar till exempel Samsung, Phillips, ARM och Freescale. Fokus ligger på trådlös kommunikation i hemmet. Alla enheter får en IPv6-adress och kan kommunicera med varandra för att öka räckvidden på kommunikationen. Man säger sig ha produkter på marknaden under 2016.

AllSeen Alliance
Alliansen startades 2013 av The Linux Foundation. Den har över 170 medlemmar som till exempel Cisco, Qualcom, Microsoft, LG, Sony och Panasonic. Syftet är att bygga ett ramverk baserat på öppen källkod som gör det enkelt för olika uppkopplade enheter att kommunicera med varandra. Initiativet baseras på Qualcomms AllJoyn-teknik som gör att uppkopplade enheter automatiskt kan identifieras och kopplas upp oberoende av vilket protokoll som används. Det har funnits en hel del misstro mot alliansen beroende på Qualcomms dominerande ställning men de har nu släppt äganderätten till tekniken vilket varit positivt för alliansens utveckling. Det finns idag få produkter ute på marknaden som stödjer AllJoyn.

Open Interconnect Consortium
Intel startade Open Interconnect Consortium (OIC) under 2014, det vill säga samtidigt som Thread. Antalet medlemmar är cirka 100 och bland dem finns idag Amtel, Broadcom, Dell, Samsung och Wind River. Starten av OIC anses vara ett motdrag mot Allseen Alliance och mer specifikt en direkt attack mot Qualcomm. Målet är att skapa en öppen standard för hur uppkopplade enheter ansluter till varandra och till internet. De första OIC-produkterna nådde marknaden förra året.

Industrial Internet Consortium
Under 2014 startade några industriella giganter som AT&T, Cisco, IBM och Intel Industrial Internet Consortium (IIC). Som namnet antyder är syftet att ta fram riktlinjer för industriella tillämpningar för IoT. Alliansen säger att man inte utvecklar några egna standarder utan man avser ta fram och sprida “best practices” för hur man utvecklar industriella IoT-system. Gartner har ifrågasatt deras relevans, men man har bland annat publicerat en referensarkitektur, frågeställningar och analyser för industriella IoT-tillämpningar. Hur mottagandet blir från övrig industri återstår att se.

oneM2M
Arbetet startades redan 2010 av European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Syftet var att ta fram en heltäckande arkitektur för m2m med öppna gränssnitt. Under 2012 överfördes arbetet till oneM2M, en sammanslutning av åtta standardiseringsorgan, i syfte att få ökad spridning utanför Europa. Man har idag 200 medlemmar. Arbetet med standardiseringen har hindrats av att man står vid ett tekniskt vägskäl. Det finns två olika tekniska plattformar man kan basera fortsatt utveckling på. Om man kan komma överens bedöms oneM2M ha starkt stöd av flera stora IoT-aktörer.

Läs också: Mängder av uppkopplade prylar betyder kassaklirr för säkerhetsbranschen

ITU-T SG20
Internationella Telekomunionen (ITU) startade under 2015 arbetet med en standard, SG20, som inte enbart täcker IoT utan även smarta städer och samhällen. Ett problem med förslaget är att det saknas engagemang från USA. Bedömare anser att de kommer att komma fram till en standard med globalt stöd, men de är i förstudiefasen och resten av världen implementerar redan IoT-system.

IEEE P2413
IEEE har mer än 350 standarder som berör IoT. En av dem, P2413, utgör paraplystandarden för alla dessa. Målet är att ta fram en referensarkitektur som omfattar grundläggande byggblock samt hur dessa sätts samman i ett system med flera arkitekturella nivåer. Deras arbete är dock i en tidig fas och omfattar hittills forskning och insamling av fakta.

Apple HomeKit
Det skulle vara konstigt att inte ta med Apple i en sådan här lista över standardiseringsallianser även om det inte är någon allians. Apples HomeKit är ett ramverk för att kommunicera och styra uppkopplade enheter i hemmet. Detta är naturligtvis ingen standard utan Apples egen teknik. Utvecklare får välja om man vill vara med på tåget eller inte. Fördelarna är att det finns produkter idag och de fungerar bra ihop eftersom Apple på sedvanligt vis kontrollerar teknologin. Användningen av HomeKit har inte ökat som väntat och bedömare anser att det beror på att man använder specifika Apple-kretskort och den senaste teknologin för bland annat kryptering. Detta gör att hårdvarutillverkare måste anpassa sina produkter enbart för att stödja HomeKit.

Vilken standard vinner?
Så vilka av alla dessa standarder kommer att bli marknadens vinnare? Det är tyvärr för tidigt att säga. Några av dem har bara ett eller ett par år på nacken och det kommer säkert ännu fler de närmaste åren. Experter verkar hoppfulla och förutsäger att vi kan förvänta oss en gallring med start under 2017. Så rådet är att följa utvecklingen för att kunna förutspå segrarna.

Fakta

Befattning: Vd
Företag: Attentec
Linkedin: Anders Englund
E-post: anders.englund@attentec.se
Hemsida: www.attentec.se
Expertområden: IoT - applikationer och hur dessa tillämpas för att skapa affärsnytta
Bakgrund: Civilingenjör i Datateknik LiTH, CWRU. Praktisk erfarenhet av att sälja och införa IoT-lösningar.