I Sverige råder brist på välutbildad och kompetent personal. Flera branscher skriker efter ingenjörer och programmerare. Idag är också programmerare det vanligaste yrket i Stockholm och en bransch som ständigt växer.

Därför föreslår vi moderater att Sverige ska följa det brittiska och finska exemplet genom att införa programmering som ämne i skolan redan från första klass för att Sverige ska kunna bli ett av de bästa och mest konkurrenskraftiga länderna inom teknikanvändning.

Nya tider och snabba förändringar på arbetsmarknaden i kombination med att vi lever längre ställer samtidigt nya krav på våra grundläggande utbildningssystem men också krav på att uppdatera och förnya sin kompetens. För att klara detta krävs utveckling och innovativa lösningar när det gäller möjligheten att omskola sig och utveckla sin kompetens allt högre upp i åldrarna.

Läs också: Digitala tentor gör succé i Lund – och gillas av både studenter och lärare

Tid är en bristvara och att ta tjänstledigt för att under längre eller kortare tid studera på heltid är det få som har tid eller möjlighet att göra. Företag behöver lösningar för just-in-time learning - möjligheter att snabbt sätta in insatser för att uppdatera eller utveckla kunskap och kompetens hos sina anställda.

Edtech-branschen är relativt okänd i Sverige men en bransch på uppgång i många andra länder. Det är en bransch med många startups som har nya innovativa lösningar på de utmaningar som individer och företag har när det gäller kompetensutveckling. Många edtech-företag erbjuder också nya lösningar även för förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning av olika sorter. 

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Vi har flera exempel på framgångsrika startups inom it-sektorn och i ett av världens mest digitaliserade länder borde även edtech vara en viktig del av utvecklingen. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag, men svenska småföretag har historiskt haft mycket svårt att växa. Startups är av definition ‘företag som söker efter en skalbar och repeterbar affärsmodell med hög och snabb tillväxt’ vilket redan i tidiga skeden ger ett stort antal jobb per bolag.

För att locka ny och kompetent arbetskraft till vårt land krävs det även en rörligare och mer flexibel bostadsmarknad där nyanlända snabbt kan få bostad och komma ut i arbetslivet. Genom lagen om uthyrning av egen bostad, som trädde i kraft för tre år sedan, skapade den dåvarande Alliansregeringen en andrahandsmarknad som är enklare och tryggare för den som hyr och för den som hyr ut. Nu vill vi utveckla andrahandsuthyrningen genom att bland annat tillåta andrahandsuthyrning utan att man behöver bostadsrättsföreningens godkännande.

Läs också: Lärarbot hjälper studenter utan att de vet om det

Sverige behöver fler framgångsrika startups där nya innovativa och snabbväxande företag ses som nyckeln till nya jobb, bibehållen välfärd och nästa generations storföretag.

Spotify som har sex år efter lanseringen över 1 500 anställda är ett bra exempel. De flesta företag 5-10 anställda ett år efter bildandet. Därtill ska nämnas att 74 procent av de svenska företagen är enmansföretag och 22,4 procent är mikroföretag med max 9 anställda. Ska företag som Spotify stanna kvar och frodas i Sverige krävs det därför en ny och företagarvänligare politik som inte ser företagare som en belastning utan som en tillgång.

Lars Hjälmered (M)
Riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson

Maria Stockhaus (M)
Riksdagsledamot i Utbildningsutskottet