Det är norska Making Waves och svensk-amerikanska Nansen som nu ska göra gemensam sak på den nordiska marknaden. Det nya bolaget kommer att heta Making Waves och huvudkontoret kommer att ligga i Oslo.

Totalt kommer verksamheten att ha runt 400 anställda med kontor i Oslo, Stockholm, Krakow, Chicago och New York.

Making Waves får alltså bidra med namnet, men det är från Nansen det nya bolaget hämtar sin vd. Det blir nämligen Jonathan Petterson, som byggt upp Nansen i USA som ska leda det sammanslagna bolaget.

Thomas Høgebøl, grundare och styrelseordförande i The North Alliance, NOA, säger att ett större bolag ger större möjligheter.

Läs också: Därför är marknadschefen högvilt för it-jättarna

– Making Waves är starka i Norge och Nansen i USA och Sverige. Många av våra kunder agerar i dag på en global marknad och genom hopslagningen så kan vi erbjuda kunderna en ännu starkare uppställning på fler marknader.

Hur påverkas den svenska verksamheten av fusionen?
– Den svenska verksamheten kommer att se ut som den gör idag, men med tillägget att vi nu har större muskler i och med 300 nya kollegor i Oslo och Krakow.

Varför väljer ni att verka under namnet Making Waves i Sverige, är inte Nansen ett kändare varumärke här?
– Under våren har vi haft en grundlig process där vi gått igenom respektive bolags olika delar, och vi landade i att Making Waves var det namn som lämpade sig bäst. På engelska har det också något rebelliskt över sig, vilket vi bara ser som en fördel.

Vi har tidigare skrivit om att de klassiska it-konsultbolagen börjat rekrytera folk för att ta upp kampen med reklambyråerna om marknadsavdelningarnas gunst. Att prata om konkurrenter verkar inte ligga på Thomas Høgebøls topplista över favoritämnen, utan svarar så här på huruvida han upplever ökad konkurrens från it-hållet eller ej.

– Det finns många duktiga it-aktörer, men både Nansen och Making Waves är starka och framgångsrika bolag som stått sig väldigt bra i konkurrensen. Kombinationen med de andra kompetenserna inom NOA ger oss också en unik fördel som de andra bolagen inte har, säger han och fortsätter:

– Alla bolag, även utanför it-världen, behöver teknikkunniga talanger i teamet. Där pågår en ständig utmaning i att locka till sig de bästa talangerna.

Läs också: It-bolag tar sikte på reklammarknaden

Finns det något samband mellan kampen mot it-konsulterna och sammanslagningen? Behöver ni ha en viss storlek?
– Jag skulle inte kalla det en kamp. Vi är redan framgångsrika, men det är klart att vi är ännu bättre rustade att konkurrera om kunduppdragen med den uppställning vi får nu.

Men att just storleken verkar vara den främsta anledningen till att verksamheterna slås ihop framkommer ganska tydligt, oavsett om man vill prata om konkurrenter eller inte.

– Det ger oss både muskler och flexibilitet. Vi kan genom vår storlek hantera stora uppdrag för globala kunder med komplexa tekniska utmaningar som kräver kompetenta team, samtidigt som vi kan ta oss an väldigt olika uppdrag i och med den samlade erfarenhet och kompetens som vi har i gruppen, säger Thomas Høgebøl.