Under de närmaste åren kommer vi att se många nya aktörer på den svenska affärssystemsmarknaden – och en del av dem vi har i dag kommer att slås ut.

– Äldre system som de svenska som funnits i 20–25 år har svårt att hänga med. De större leverantörerna som IFS, IBS och Infor tappar successivt sina mindre kunder mot nya uppstickare och har svårt att fylla på med nya kunder i samma takt. För dem som inte kan erbjuda ett fullt molnbaserat system nu 2016 – ja för dem har tåget gått. De kan inte konkurrera imorgon, säger Jonas Andersson, affärssystemsexpert på Herbert Nathan.

Digitaliseringen har fört med sig krav på en helt annan snabbrörlighet och flexibilitet än tidigare och det har också medfört ett ändrat kundbeteende enligt en marknadsrapport som Herbert Nathan nyligen gjort.

– Kunderna har blivit mer pragmatiska. Många har landat i att det går att blanda system även om det egentligen går emot deras strategi. För hur de än vrider och vänder på det så vet de att de ändå kommer att få in nya system när de förvärvar nya bolag.

Läs också: Nu ska Ericsson få full koll på sina produktdata – ”största projektet sen SAP”

Så i stället för att dra igång ett stort projekt och byta hela affärssystem testar många i stället och kör ett fristående kundvårdssystem eller hr-system ihop med afffärssystemet.

– Det begränsar omfattningen på projektet helt enkelt. Många testar också molntjänster som Salesforce några månader och ser vad man tycker. Det blir ett smidigt sätt att täcka behoven helt enkelt, säger Jonas Andersson.

Företagen undviker också stora implementationer och ratar projekt som tar 18–24 månader.

– Tre månader är ungefär vad man tycker är rimligt. Utvecklingstakten är hög och man vill inte fastna i teknik som är gammal om ett år. Då är en molnlösning bättre.

Och även om en stor majoritet av alla företag sitter med lokala installationer av affärssystem är utvecklingen tydlig.

– Ser man till alla som bytt system senaste åren så står molnlösningar för en stor andel, inte minst i företag med upp till 100 anställda.

Det öppnar just för internationella molnleverantörer konstateras i marknadsrapporten.

Jonas Andersson pekar på att flera nya system är på väg in på den svenska marknaden. Bara senaste året har det brittiska systemet Sage, som är stort ute i Europa, kommit in via partnern Systemstöd. Rootstock är en annan nykomling.

– Workday är ju en stor leverantör av hr-system och de lanserar nu en ekonomidel som redan gjort succé i USA, säger han.

De nya aktörerna kommer också i ett läge där det finns ett stort efterfrågan på system som klarar internationella standarder.

– Inte minst gäller det små företag med 30–40 anställda som hunnit långt med sin digitalisering och som konkurrerar globalt. Det gagnar de nya aktörerna – och inte minst Workdays nya ekonomidel kommer säkert att tas emot med öppna armar.

Läs också: Omogna leverantörer hindrar godisjättens satsning på molnet

Intresset för den svenska marknaden har också väckts på annat håll och i rapporten flaggas för att även indiska leverantörer snart kan göra entré.

– Vi har kontaktats av tre indiska aktörer som velat få kunskap om den skandinaviska marknaden under de senaste 18 månaderna, säger Jonas Andersson på Herbert Nathan.

Han konstaterar att de siktar mot den europeiska marknaden men att deras tanke är att börja i Skandinavien på grund av den höga it-mognaden här.

– Samtidigt är marknaden här begränsad och det gör att de tvekar lite. Men vi vet sedan tidigare att de ser långsiktigt på sina satsningar och jag tror att det bara är en tidsfråga innan någon av dem tar sig in på den svenska marknaden. Och de har stor möjlighet att ta marknadsandelar – de har extremt funktionella system och vi vet ju från outsourcingmarknaden att de kan pressa priserna rejält.

Men trots inflödet av nya aktörer tror inte Jonas Andersson att de stora aktörerna på affärssystemsmarknaden som Microsoft eller SAP kommer att rubbas.

Läs också: Nu börjar storföretagen flytta affärssystemen till molnet

Tvärtom så bygger Microsoft just nu ut sitt erbjudande till små företag med mellan fem och tio anställda med Madeira. Tanken är att det ska ingå i ett paket med Office 365. Samtidigt letar sig deras etablerade system Nav och AX uppåt i värdekedjan till allt större bolag.

SAP:s installationer börjar få ett par år på nacken och visst finns det utmanare men Jonas Andersson ser inte något som på allvar hotar jätten under de närmaste åren.

– De har monopol på storföretag så det ter sig osannolikt.