Alla är medvetna om att rekrytering är på väg att bli det enskilt största problemet inom it, om det inte redan är det. Det är helt enkelt väldigt svårt att få tag på folk inom vissa nischer.

Vad beror det på?

I debatten har flera förklaringar förts fram:

  • Problemet är att för få ungdomar vill utbilda sig, och satsa på en karriär, inom it-yrken.
  • Arbetsgivarna inom it erbjuder för tråkiga arbetsplatser för att locka unga människor att utbilda sig inom området.
  • Om vi tog till vara all it-kompetens som finns hos nyanlända i Sverige så skulle det inte finnas så många rekryteringsproblem.
  • De som planerar högre utbildning har ingen koll på verkligheten eller på hur arbetsmarknaden utvecklas.

Och så vidare. Men, ett problem som inte lyfts fram så mycket är att många it-företag drar sig för att anställa nyutexaminerade. Det här märks till exempel inom it-säkerhet.

Läs också: Vad gör egentligen en säkerhetschef på dagarna? Vi har kollat.

– Vi skulle kunna anställa tio säkerhetsexperter, men har inte kapacitet för att ta in mer än en till två nyutexaminerade per år. Många bolag anställer inga nyutexaminerade alls. Det blir ett problem att alla tycker att någon annan ska ta ansvar, säger Åsa Schwarz, marknads- och försäljningschef på konsultföretaget Knowit Secure.

Problemet är enligt Åsa Schwarz att det tar upp till tre-fyra år innan en säkerhetsexpert blir självgående. Det som händer är att många slutar på sina arbetsplatser när de blivit flygfärdiga, för att gå vidare i karriären. Då står företaget som anställde en person som nyutexaminerad kvar med Svarte Petter i handen.

Att det verkligen finns en rädsla för att anställa nya förmågor blev tydligt när Knowit Secure nyligen gjorde en konkurrentanalys:

Åsa Schwarz
Åsa Schwarz.

– Vi tittade på de tio största konkurrenterna. För två år sedan hade de 287 säkerhetsexperter anställda och i dag är det fortfarande 287. Folk som är inne i branschen byter jobb med varandra, förklarar Åsa Schwarz.

Det är enklare för nyutexaminerade utvecklare att komma in på arbetsmarknaden än för nyutexaminerade säkerhetsexperter. Men det är inte enkelt att rekrytera, och behålla, färska utvecklare.

– En anledning till att det är svårt att hitta bra kandidater är att de som finns blir uppringda hela tiden och till slut tröttnar på att bli kontaktade, säger Hanna Obied, rekryterare på konsultföretaget HiQ.

Läs också: 7 riktigt jobbiga karriärmisstag för utvecklare

Hon berättar vidare att ungefär tio procent av de som anställs på HiQ är nyutexaminerade. Men man genomför traineesatsningar emellanåt, senast förra året. Då försöker man få in de som deltar i riktiga projekt, för att utföra enklare arbetsuppgifter. Men det är inte helt oproblematiskt att göra en ambitiös traineesatsning:

– Många av de som deltar i traineeprogrammen blir kontaktade av andra företag direkt när de är klara och det finns risk att de försvinner. Därför jobbar vi mycket med att se till att de trivs och utvecklas, till exempel genom kurser som bestäms av konsulterna, berättar Hanna Obied.

Läget verkar alltså vara att inget företag gärna satsar på nyutexaminerade och att de som ändå gör det blir brandskattade av konkurrenter som flockas likt flugor runt en sockerbit, runt de utvecklare som fått några månaders yrkeserfarenhet. Förhoppningen är alltså att något annat företag ska betala för initiering av oerfarna, för att man sedan själv ska dyka upp på arenan och lägga beslag på folk med åtminstone lite yrkeserfarenhet.

Det hörs allt oftare att företagsledare i it-branschen beklagar att staten inte gör tillräckligt för att råda bot på kompetensbristen. Men kanske finns åtminstone en del av lösningen i spegeln.