I flera års tid har bråket pågått mellan de två it-jättarna, mellan jurister och i nyhetsmedia. Var det okej av Google att, utan att betala licensavgift, använda sig av 37 Java-api:er i Android? Självklart, sa Google, det är inom ramen för rimlig användning (fair use). Inte alls, hävdade Oracle och krävde motparten på 72 miljarder kronor i skadestånd.

Efter hårda förhandlingar och pläderingar i domstolen har juryn nu kommit fram till ett beslut. Google frias helt från anklagelserna om intrång i upphovsrätten då de använde 11 500 rader Javakod i operativsystemet Android. Kopieringen av delar av Javaplattformen är att se som rimlig användning, skriver IDG News. En nyhet som lär tas emot med glädje bland utvecklare som ofta förlitar sig på fri tillgång av api:er för att ta fram tredjepartstjänster.

Juryn var enig i sitt beslut men detta betyder inte att sista ordet är sagt i konflikten mellan de två företagen. Oracles advokater var snabba med att meddela att de kommer att överklaga domen. Enligt dem finns det lagliga grunder att se över fallet igen och frågetecken som behöver redas ut.

”Vi är övertygade om att Google utvecklade Android genom att olagligt kopiera kärnan i Javatekniken för att skynda sig in på mobilmarknaden. Oracle tog detta till domstol för att få ett slut på Googles olagliga beteende”, säger Dorian Daley, en av företagets advokater.

Google har hävdat sin rätt med att hänvisa till formuleringar om rimlig användning. Vilket gör det möjligt att använda kreativa verk, dit Java räknas, inom vissa, begränsade, omständigheter. I vanliga fall använt för satir och i utbildningssyfte.

Juryn hade framför allt fyra faktorer att ta ställning till. Bland annat om användningen bara vara en enklare bearbetning eller om de skapade något nytt som på ett betydande sätt skiljde sig från originalkoden? Eller i vilken utsträckning som Android skadat Java på marknaden. Enligt Google var det snarare Suns misslyckade som gjorde att de inte tog sig in på smartphonemarknanden, inte Androids fel.

Eftersom detta var en civilrättslig rättegång var bevisbördan på Google något lägre. Det räckte med att de flesta bevis pekade på rimlig användning. Hade det varit en straffrättslig process hade det krävts bevisning som ställde frågan utom allt rimligt tvivel.