Av SAP:s närmare 80 000 anställda är cirka 20 000 utvecklare. Av dessa har 3 000 fokus på iot-lösningar, sakernas internet. Mer än var sjunde utvecklare på SAP ägnar sig alltså åt att bygga applikationer som på olika sätt kommunicerar med uppkopplade enheter av alla de slag.

Man sätter knappast 3 000 utvecklare på att bygga applikationer på chans, i förhoppningen att det ska finnas en marknad för applikationerna som byggs i framtiden. Eller?

– Nej. Våra utvecklare har fullt upp med att bygga olika typer av iot-applikationer för kunder, säger Nayaki Nayyar, globalt ansvarig på SAP för marknads- och säljaktiviteter för iot, och stationerad i Palo Alto i Kalifornien.

Läs också: Salesforce drar ifrån SAP inom crm

Hon fortsätter med att ge exempel på applikationer för förebyggande underhåll, för att sälja volymer av el i stället för turbiner, för att sälja vissa mängder luft i stället för kompressorer, och så vidare. Allt detta blir möjligt tack vare uppkopplade enheter, till exempel sensorer, och nytänkande vad gäller applikationer.

Men det som verkligen fastnar när Nayaki Nayyar pratar är mer övergripande beskrivningar.

– Den första frågan vi får när vi diskuterar iot med kunder är var pengarna finns. IoT gör att vi kan hjälpa våra kunder att jobba med affärsmodeller som är resultatbaserade.

En rimlig tolkning av Nayaki Nayyars beskrivningar av SAPs IoT-satsning är att den gör det möjligt för SAP att följa med kunderna ”ner på fabriksgolvet”, för att skapa mer kompletta lösningar än SAP har arbetat med tidigare. Nu handlar inte längre om att bara hjälpa till med att hantera affärsprocesser, med att utveckla affärsmodeller och hantera ekonomiuppgifter, utan om att hjälpa till att göra jobbet som utgör en kunds kärnverksamhet. Det riktiga jobbet, med andra ord.

Kort sagt, SAP hoppas kunna bredda sin närvaro i kundernas verksamheter.

Det betyder inte att SAP intresserar sig speciellt mycket för de tekniska lösningarna för att koppla upp enheter.

Läs också: Försvarets SAP-projekt är klart. Det tog 8 år och kostade 3,3 miljarder. Var det värt det?

– Vi är inte i sensorbranschen, som Nayaki Nayyar uttrycker det.

SAP intresse väcks när data från uppkopplade enheter når de bryggor, gateways, som används för att ansluta enheterna. Sedan tas data om hand på olika sätt i de applikationer som SAP utvecklar. Det kan låta som om den här verksamheten befinner sig ljusår från de traditionella affärssystem som SAP är känt för, men vägen till många iot-kunder är tänkt att gå via de affärssystem från SAP som kunderna redan använder.

Vägen till dominans på iot-marknaden i framtiden ska alltså gå via den marknad SAP dominerat traditionellt. Förhoppningen är naturligtvis att dominera på båda marknaderna.