Planerna på att införa en kemikalieskatt har tidigare ifrågasatts kraftigt av Elektronikbranschen. Då var det ur ett rent handelsperspektiv, där man ansåg att den enda effekten av en svensk skatt skulle bli att gränshandel och internationell e-handel skulle gynnas på svenska handlares bekostnad.

Men även i tillverkarledet är man minst sagt skeptisk mot förslaget om kemikalieskatt, som troligen kommer att finnas med i nästa budgetproposition, och i så fall beräknas träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs också: Lego lägger miljarder på gröna klossar – och det är inte färgen vi menar

Hans Wendschlag, hållbarhetschef på HP Inc, är inte nådig i sin kritik utan plockar fram den stora motorsågen när han ifrågasätter förslaget.

– Jag har varit i branschen i 30 år och jobbat med miljöfrågor. Det här är nog bland det mest dramatiska jag har varit med om. Det är mycket speciellt och helt tandlöst, säger han.

Varför är det tandlöst?
– Grundfelet är att man baserar skatten på flamskyddsmedlens tekniska egenskaper i stället för deras miljöegenskaper. Detta leder till att bra ämnen beskattas och klart olämpliga ämnen erhåller maximal skatterabatt, vilket beror på att det inte finns någon som helst koppling mellan ämnenas tekniska egenskaper och dess miljöegenskaper. Hela förslaget är förfelat, det enda som kommer hända är att man skjuter sig själv i foten.

Hans Wendschlag
Hans Wendschlag.

Enligt förslaget baseras skatten på varans vikt i kilo och inte på mängden flamskyddsmedel. I det nuvarande förslaget uppgår skatten till 8 kronor per kilo vara för vitvaror, och 120 kronor per kilo vara för övrig elektronik med ett maximalt skattebelopp om 320 kronor per vara.

Hans Wendschlag konstaterar att det sättet att tänka gör det arbete branschen gjort hittills på miljösidan helt meningslöst.

– It- och telekombranschen har jobbat med att fasa ut de sämsta ämnena i 15–20 år, och oavsett hur duktiga vi har varit så kommer vi få 25 procent skatt i alla fall. Vi på HP har som ett av få it-bolag jobbat med att faktiskt hitta bra alternativ, där vi har jagat på kemikalieleverantörerna. Men skatteförslaget gör att allt jobb är bortkastat eftersom vi kommer att beskattas även för de bra alternativen. Det känns väldigt surt.

Och om han tycker att upplägget för skatten är riktigt dåligt, så finns det ändå saker han tycker har hanterats ännu sämre.

– Det stora grundproblemet är att Kemikalieinspektionen har hållit på med det här i fyra år, och under den tiden har de pratat med oss i branschen en enda gång. Hade man pratat med oss från början hade man kunnat få till ett bra alternativ. Genomför man det här nu blir det en ren varuskatt. Det har i alla fall ingenting med miljöfrågor att göra, säger han.

Läs också: De vill ha miljöskatt på elektronikprylar

Och den enda gången branschen har tillfrågats var inte heller något som imponerade på Hans Wendschlag, som beskriver mötet så här:

– Det var en utredare från Kemikalieinspektionen och en skattejurist. Vi blev bjudna till en dialog. Men vi fick inte se ett skatteförslag för diskussion. Efter mötet lämnade vi synpunkter och bad om fortsatt dialog, men det var ingen som hörde av sig. Sedan kom det första utkastet med alla ovan beskrivna komplikationer. Jag blev mycket överraskad av att speciellt Kemikalieinspektionen är så positiva till något som är så ihåligt och så illa genomtänkt. Det är anmärkningsvärt.

Han säger att han, och Elektronikbranschen, gärna bidrar med motförslag.

– Vill man prata med oss så har vi ett konstruktivt motförslag på hur man ska göra. Det är ett förslag som skulle kunna följa EU-lagstiftningen, det vill säga man fokuserar på ämnenas miljöegenskaper, till exempel sådana som finns på kandidatlistan hos Reach. Men det verkar inte som om de vill prata med oss.