Under tio år ska 300 miljoner kronor investeras i olika projekt med målet att få in nyanlända på arbetsmarknaden och bryta utanförskapet i invandrartäta områden. En av de som får del av satsningen är KTH som nu ska snabbutbilda 30 nyanlända i programmering. 500 utbildningstimmar på tre månader, sedan ska de vara redo för arbetsmarknaden.

­ ­– Det kommer att vara tufft och vi kommer få göra ett urval. Utbildningen vänder sig till nyanlända, de som har fått uppehållstillstånd. Vi kommer se vad de har för utbildning och erfarenhet med sig, genomföra tester och intervjuer. Har de läst matematik eller har de någon form av tekniskt utbildning? Kanske har de delvis en programmerarutbildning, säger Mattias Wiggberg, stabschef på KTH.

Snabbutbildningen går inte att jämför med universitetets övriga utbildningar. Det är inte en femårig ingenjörsutbildning, komprimerad till tre månader. Trots en ambitiös timplan måste de således göra avgränsningar i undervisningen. Exakt vad som kommer att ingå är inte bestämt än. Det kommer att avgöras dels utifrån intervjuerna med de som söker.

Läs också: Trots kompetensbrist är det svårt att komma in i it-branschen. Är företagen för fega?

Och med blivande arbetsgivare. För tanken är att utbildningen så mycket som möjligt ska motsvara de behov som finns på arbetsmarknaden. Studenterna ska också redan under de tre månaderna kunna knyta kontakter med blivande arbetsplatser.

– Vi vill ha med arbetsgivarna från start, men det är KTH som sätter ihop kursplanen. Vi måste se till att vi lever upp till våra kvalitetskrav.

kth
Mattias Wiggberg, stabschef, och Philipp Haller, biträdande universitetslektor på KTH.

Utbildningen är en så kallad uppdragsutbildning och påverkar inte de vanliga programmen och kurserna. Finansieringen kommer från Kungliga vetenskapsakademin, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Akademien och Wallenbergstiftelserna. Bakom ansökan står Mattias Wiggberg och kollegan Philipp Haller, biträdande universitetslektor på KTH, tillsammans med rekryteringsföretaget Novare potential.

Läs också: Så ska Sverige ta till vara nyanländas it-kompetens

Den första utbildningen dras igång i höst och blir ett pilotprojekt. Det är oprövad mark, om det går att ta möta arbetsmarknadens efterfrågan av it-kompetens på detta sätt. Förhoppningen är att kunna fortsätta, men för det krävs en uppdragsgivare och en budget.