Den kemikalieskatt som ser ut att komma 2017 har väckt rejäl ilska inom it-branschen och hos svenska handlare. Inte minst gäller kritiken det faktum att it-leverantörerna känner sig överkörda, inte lyssnade på och att de har gjort allt sitt tidigare miljöarbete förgäves.

Johan Westlund, som är rättssakkunnig på Skatte- och tullavdelningen hos finansdepartementet, säger att han är medveten om de synpunkter som kommit in. Han är dock försiktig när han ska kommentera den pågående utredningen, som tillsattes för fyra år sedan av förra regeringen, och dåvarande miljöminister Lena Ek, C.

Läs också: It-avdelningen är gröna företags svarta hål. Det är dags att ändra på det.

Men något som framgår tydligt är att it-branschen inte verkar ensam om att känna sig överkörd.

– Det är flera som säger att det har varit för lite diskussion. Det normala är att man samlar förslagen från både företag och branschorganisationer när det är ute på remiss, säger han.

Om någon, och i så fall vilken del av it-branschens kritik, har nått fram är för tidigt att säga i dagsläget.

– I och med att regeringen inte har presenterat sitt förslag kan jag inte gå in på hur regeringen ser på frågan. Jag kan inte kommentera hur det ser ut innan dess.

Från tillverkarhåll handlar en stor del av kritiken om att skatten ska baseras på varans vikt. Men att bara prata om kilopriset är att göra det för enkelt för sig, enligt Johan Westlund.

– Hur det ska beskattas har många haft synpunkter på. Grunden är kilopriset. Sedan får man göra avdrag från skatten för vissa typer av ämnen. Vi är som sagt väl medvetna om den kritik som har inkommit från branschorganisationer och liknande. Utifrån det ska man försöka hitta en lösning. Det är tyvärr det enda jag kan säga i dagsläget.

Kritiken mot att svenska handlare missgynnas gentemot gränshandel och internationell e-handel, om en skatt införs enbart i Sverige, känner Johan Westlund också igen.

– Det är en synpunkt som har framförts från flera håll.

Läs också: Statens e-legitimation tillbaka på ruta ett – fiaskoprojektet tas om från början

Hur de olika synpunkterna kommer att landa i slutändan lär dock framgå inom kort.

– När lagrådsremissen kommer får man en bättre bild av hur regeringen kommer att gå vidare.

Och när kommer den?

– Om det ska vara med i budgetpropositionen måste den någon gång innan dess ha landat hos lagrådet. Dessutom ska det finnas viss tid att anpassa och göra justeringar där, så det bör ske i god tid innan budgetpropositionen ska läggas fram.

Eftersom budgetpropositionen läggs fram i höst torde den lagrådsremissen alltså inte vara alltför långt borta.