Det handlar om it-plattformen bakom stridsledningssystemet Sweccis, som används bland annat av den svenska utlandsstyrkan i sina olika uppdrag och den svenska insatsledningen.

Systemet började utvecklas av FMV redan för tio år sedan. 2013 upphandlades it-konsultföretaget Basalt som systempartner och skulle bland annat ”förvalta, producera och utveckla” plattformen under tre till sju år – i en affär som beskrevs vara värd upp till en miljard kronor.

När de första tre åren nu är till ända kan det konstateras att den del av uppdraget som gällde att producera en ny plattform inte ens har påbörjats.

Läs också: Försvarets SAP-projekt är klart. Det tog 8 år och kostade 3,3 miljarder. Var det värt det?

Vd:n på Basalt, Nicklas Haglund, säger att andemeningen i uppdraget redan då var att ta fram en ny plattform.

– Vi har haft uppdraget att förvalta den här plattformen och att producera nya system inom ramen för denna. Men det ingick också ett uppdrag att ta fram en ny plattform – men det har inte skett eftersom vi inte fått någon beställning. Men det är rimligt att byta ut den. Det är en ålderstigen plattform, och det är klart att det är något man bör ta tag i. Det finns ny teknik. Man kan tycka att tidsplanen borde forceras.

När Basalt vann den här upphandlingen var förhoppningen att affären totalt skulle vara värd upp mot en miljard kronor, över hela kontraktet som om det förlängs sträcker sig över sju år, vilket skulle innebära en årsomsättning på 140 miljoner kronor.

– Det har inte blivit så mycket, inte tillnärmelsevis. Det har kanske omsatt 70 miljoner kronor per år. Men vi för diskussioner med FMV om en förlängning så det är ju inte klart var det landar.

Ola Winberg som är chefsingenjör på FMV säger att det togs beslut om att byta ut den här plattformen redan hösten 2014, eftersom den ”nått vägs ände”.

Enligt upphandlingen som gjordes för tre år sedan, så ingick ju att leverantören skulle producera en ny plattform och leverantören har väntat på en beställning – så varför har inte det skett?

– När det gäller hemliga system blir det ännu viktigare att det inte stressas igenom. Dessutom har hotbilden och Försvarsmaktens verksamhet förändrats vilket gör att kravinhämtning och dialogen tar tid.

Enligt uppgifter till Computer Sweden har plattformen haft svårt att hantera de krav som finns på sekretessen.

– Vi ska ha en säkrare plattform, men det handlar inte om att den här skulle ha svårt att hantera sekretessen. Den här klarar av att stödja sekretessbelagd information upp till nivån hemligt, säger Ola Winberg.

Läs också: Svenska försvarets server med i it-attack mot amerikanska banker

– I stället handlar det om att den ska vara lättare att hålla säker över tid. Det kommer hela tiden nya buggar och omvärlden förändras. Vi vill ha en plattform som ska vara lättare att uppdatera och anpassa efter det här.

Är det inte en risk för så här känsliga verksamheter att ha en omodern plattform, till exempel för de svenska styrkorna utomlands?

– Nej, det är absolut ingen risk. Det skulle Must (militära underrättelsetjänsten) aldrig tillåta, vi har ett väldigt bra samarbete med dem och andra myndigheter, och det skulle aldrig gå att ha en plattform som innebär risker.

När kommer då en ny plattform att vara på plats?

– Önskemålet från Försvarsmakten är att den ska vara färdig till årsskiftet 2017–2018.

Fakta

Sweccis är en portal för att samla in, sortera, lagra, bearbeta, publicera och sprida information. Rent tekniskt innehåller Sweccis ett kontorsinformationssystem med webbportal, mejl- och dokumenthanteringssystem för hantering av information på nivån hemlig/secret.

Här finns system för militärt ledningsstöd med kartpresentation med egen och fiendens position, meddelandehantering med planer och ordrar, krigsdagbok med mera. Verktyg för underrättelsearbete finns också liksom hjälpmedel för drift- och systemövervakning.

Källa: FMV