Rekryterings- och bemanningsföretaget Academic Work driver sedan ett år utbildningsföretaget Academy. Idén är att rekrytera och snabbutbilda utvecklare. Strategin kan delas in i tre faser:

1. Rekrytera brett. Fokusera inte på tidigare erfarenhet eller teknisk kompetens, men se till att testa och utvärdera kandidaterna noggrant.

2. De som tar sig igenom nålsögat får gå en intensivutbildning på tolv veckor. Varje klass består av 30 elever.

3. Utbildningen är kostnadsfri och deltagarna blir sedan tillsvidareanställda via Academic Work. Men om de lämnar för en annan arbetsgivare inom ett år efter utbildningen så får de betala en del av utbildningen.

Vad är vitsen med allt det här?

Micael Holmström
Micael Holmström.

– Alla elever som går den här utbildningen är motiverade och ser den som en chans att byta karriär snabbt eller att stärka sin it-kompetens. Lärarna säger att det är det roligaste, men också jobbigaste, som de har gjort, säger Micael Holmström, vd på Academy.

Läs också: Unga mentorer ska lära företagen att locka yngre kompetens

Hittills har en tredjedel av de som deltagit i utbildningen haft någon typ av it-utbildning sedan tidigare. Annars handlar det om en salig blandning av bakgrunder, till exempel olika typer av ingenjörer, med en före detta professionell pokerspelare som sticker ut.

Förutom rekrytering läggs mycket tonvikt vid hur utbildningen läggs upp. Man har hämtat inspiration från en metod som kallas ”accelerated learning”, som bland annat handlar om passion för problemlösning, praktisk tillämpning av koncepten läraren går igenom och att ständigt lära sig nya saker. En annan viktig aspekt är att all utbildning bedrivs individuellt de första sex veckorna och i team de avslutande sex veckorna och då ofta med riktiga kundprojekt. På så vis får man dels koll på att elever hänger med tidigt, dels träning i att jobba i team.

Första steget i rekryteringen är att de sökande får göra en logisk test online som tar tio minuter. De som gör testen får svar om resultatet via mejl. Sedan följer tester av bland annat läsförståelse och mattekunskaper, samt ett personlighetsformulär. Först därefter får de som går vidare skicka in sina cv och motiveringar till varför de vill gå utbildningen. På Academy lägger man stor vikt vid motiveringarna, berättar projektledaren Emelie Bernhardsson.

För de som har kommit så här långt följer ett motivationstest, en fysisk intervju och därefter referenstagning. Till slut har Academy vaskat fram 30 personer som får gå utbildningen.

Emelie Bernhardsson
Emelie Bernhardsson.

Kort sagt, det handlar om att hitta rätt personer, inte om att hitta personer med rätt förkunskaper. Det borde inte bara innebära att man väljer personer med bra förutsättningar för att lyckas, utan även att rekryteringsunderlaget breddas rejält.

Processen för att rekrytera till en klass med 30 elever tar tre månader för Academy. Som sökande får man räkna med att det tar en månad i kalendertid.

Läs också: Kommer din nästa chef att vara en robot?

Den första klassen började i augusti förra året och nu kör man den tredje klassen. Under hösten ökas volymen och utöver kursen i Dotnetutveckling startas även kurser i bland annat Javautveckling. De flesta elever finns inom åldersspannet 25–35 år och en tredjedel är kvinnor. Hittills har bara en elev hoppat av utbildningen.

Det finns alltid minst två lärare i varje klass och samtliga lärare arbetar både praktiskt och har en pedagogisk bakgrund.

Hur har det gått hittills?

– De som går utbildningen åker ut till kunder som juniorkonsulter. Kunderna tycker att de är ungefär lika bra tekniskt sett som andra konsulter, men de uppskattar verkligen att de här konsulterna bidrar med andra perspektiv och att de är väldigt motiverade, säger Micael Holmström.