Att vården har en väldig mängd system, många varianter och parallella lösningar, är ingen nyhet, ändå har det tagit tid att komma till skott. Nu avsätter Stockholms läns landsting 216 miljoner kronor för att reducera dagens 1 600 system till hälften fram till 2020.

Orsaken till att det till sist blir verkstad är den upphandling som planeras tillsammans med Västra Götalandsregionen i det så kallade 3r-samarbetet. 4,4 miljarder kronor har avsatts för att köpa in ett modernt vårdinformationssystem där journalsystemet är den största delen.

– Först och främst ökar förstås patientsäkerheten när vi samlar information på ett och samma ställe. Genom att minska antalet system frigör vi också resurser som kan användas när vi köper in det nya, säger Peter Graf, vd för Tiohundra som driver Norrtälje sjukhus och som också sitter i Stockholms läns landstings styrgrupp för 3r-projektet.

Läs också: ”Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa – men utvecklingen står helt stilla”

I Norrtälje har man redan tjuvstartat med en förstudie. Här finns flera system som nu ska stängas men det som tar mest kraft är journalsystemet. Visserligen har man samma journalsystem som de andra sjukhusen i landstinget, Take Care, men man har det i en lite annan variant. Och det ställer till det.

– Varenda gång det rullas ut något nytt övergripande system, exempelvis nu när vi fått digitala frikort, så måste vi uppdatera systemet separat. Totalt kostar det oss 2,5 miljoner kronor har vi räknat ut, säger han.

I och med att Norrtälje har en egen variant så fungerar heller inte kopplingen till journalystemet på de andra sjukhusen.

– När våra patienter remitteras till Karolinska kan de inte läsa deras journaler där. Vi försöker lösa det på olika sätt men det är fördyrande och kan i värsta fall inverka på patientsäkerheten.

Arbetet kräver att man håller tungan rätt i munnen konstaterar Peter Graf.

– Journalystemet har i sin tur en massa beroenden till andra system - ekonomisystem, personalsystem och kvalitetssystem, som måste fungera också efter övergången

En stor del av arbetet går också åt till att se över rutiner, sökord och mallar och där är läkare och sjuksköterskor inblandade.

Erfarenheterna från Norrtälje ska sedan användas även på andra sjukhus när de börjar städa upp. Och när arbetet är klart räknar landstinget med att det ska spara runt en miljard över tio år i minskade kostnader för drift, licenser och support.

Men hur bestäms då vilka system som ska bort och vilka som ska vara kvar?

– Exakt vad som ska tas bort har vi en expertgrupp för, med både it- och verksamhetsrepresentanter. De tittar igenom och kommer med rekommendationer. Själva beslutet kommer från oss i ledningen, vi sjukhusdirektörer har gemensamt beslutat att vi måste rensa upp och konsolidera innan vi inför ett nytt modernt system.

Läs också: 4,4 miljarder i potten i vårdens megaupphandling 
 

Knappt kommer städprocessen vara klar om lite drygt tre år – innan det är dags att införa det nya system som ni ska upphandla.

Hur får ni de anställda med på att kanske behöva byta system flera gånger?

– Då lyfter jag fram den övergripande planen. Att vi måste få ett bättre it-stöd än vi har i dag. Vi kan använda våra mobila bank-id för att swisha pengar eller deklarera. Men vi kan inte få våra journaler till vår mobil. Vården ligger efter och vi måste kunna möta framtiden, säger Peter Graf.

– Det är precis som när man flyttar. Det är jobbigt att röja och kasta, men när man flyttar in i den nya lägenheten är man glad att man gjort det.