Kan det verkligen skapa jobb att få hit stora datacenter där servrarna står och surrar ute i de svenska skogarna? Ja, det kan det enligt en ny rapport som Boston Consulting Group, BCG, och Business Sweden tagit fram tillsammans.

– Ingen har riktigt tittat på datacenterbranschen samlat innan, säger Fredrik Lind, Nordenansvarig för teknik, media och telekom på BCG.

Där beräknas att datacenterindustrin i Sverige redan i dag omsätter nära 12 miljarder kronor och genererar runt 7 000 jobb.

De närmaste åren föväntas de stora internetbolagens behov av datacenter växa med nästan 40 procent per år.

– Salesforce, Alibaba – alla de stora internetbolagen blickar mot Europa. Det handlar både om dataskyddsfrågor och om att man inte vill ha fördröjningar.

Läs också: Amerikansk datacenterjätte etablerar sig i Sverige
 

I reda pengar räknar rapportens författare med att datacentren skulle generera 25 miljarder kronor – hälften av det från den löpande driften och andra hälften från själva byggandet. Ytterligare 25 miljarder skulle genereras indirekt när de som arbetar på datacentren också ska bo och äta. Totalt skulle det skapas runt 27 000 arbetstillfällen.

Fredrik Lind, BCG.
Fredrik Lind, BCG.

– Vi har just nu möjlighet att bygga en bransch som inom några år kan bli större än flygindustrin och jämförbar med stålindustrin, säger Fredrik Lind.

Datacenterindustrins andel av bnp skulle nämligen enligt rapporten kunna landa på så mycket som 0,45 procent - stål- och metallindustrin ligger på 0,67 procent flygindustrins andel ligger på 0,22 procent.

För att det här ska bli verklighet så krävs det en hel del åtgärder. Inte minst måste det förslag till sänkt energiskatt som regeringen föreslagit gå igenom, det innebär att datacentren skulle få samma subventioner som annan basindustri.

Det krävs också att regeringen blir mer proaktiv – i rapporten konstateras att Sverige inte varit lika aktivt i att locka hit investerare som många andra länder.

– Det görs en del intressanta infrastrukturinvesteringar på annat håll. Finland har exempelvis sett till att bygga fiberförbindelser till Tyskland så att de har en snabb kommunikation dig. Det invigdes för någon månad sedan, säger Tomas Sokolnicki, investeringsrådgivare på Business Sweden.

Fredrik Lind efterlyser också en snabbare process när det gäller att få tillstånd för etableringarna.

– Där krävs enklare och snabbare processer för att göra oss lite mer attraktiva.

Läs också: Så ska Intel stärka sitt grepp i datahallarna

I en rapport från BCG nyligen beskrevs hur Sverige halkar efter som it-nation. Men när det gäller Sveriges chanser att lyckas attrahera datacenter är han optimistisk.

– Det här är mer av heja Sverige. Jag tror på det här. Vi har stora möjligheter, vi gör redan mycket bra men vi kan accelerera. Och vi ska inte vara så rädda för ett samarbete mellan politik och privata aktörer, säger Fredrik Lind.